Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Artykuły

Poniżej znajduję się lista artykułów. Zachęcamy do czytania i komentowania.

POLSKI ŁAD – ULGA PROWZROSTOWA

Wraz z Polskim Ładem została wprowadzona tzw. ulga prowzrostowa. Podatnicy (PIT i CIT), którzy spełnią warunki do zastosowania ulgi i skutecznie ją zrealizują odliczą od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. więcej >>

Polski ład - ulga na sponsoring

Podatnicy PIT i CIT wspierający działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. więcej >>

Działalność nierejestrowana

Osoby, których przychód należny z działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 2021 r. kwoty 1400 zł, nie płaci składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej, co w przypadku tak znikomych dochodów mogłoby całkowicie pozbawić je zysku. więcej >>

Slim VAT, pakiet ułatwień na nowy rok

W 2021 czeka nas miła niespodzianka, zmiany w ustawie o VAT idą w kierunku uproszczeń i ułatwień dla wielu z nas. Jest to dobry krok i we właściwym kierunku, trzymajmy kciuki, że nie ostatni. więcej >>

Opodatkowanie spółek komandytowych

Spółka komandytowa dotąd łączyła najlepsze cechy spółki osobowej i kapitałowej. Jednak już niedługo, bo od nowego roku zostaje objęta CIT, a to oznacza że staje się podatnikiem. Dowiedz się jakie z tego wynikają obowiązki. więcej >>

Termin wymiany kas

Drodzy Klienci, zbliża się kolejny termin wymiany kas na kasy online. więcej >>

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS

Na mocy tarczy antykryzysowej od stycznia 2021 r. płatnik będzie miał obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. więcej >>

Nasz drogi VAT

VAT ledwie powstał i od razu zrobił międzynarodową karierę, szybko stał się filarem budżetów państw. Jednak system podatku VAT wciąż wymaga dopracowania, bo jego szczelność dalej pozostaje wątpliwa. Dowiedz się jakie obowiązki wnosi kolejna odsłona usprawnień. więcej >>

Podatki na Nowy Rok

Są rzeczy w kalendarzu tak pewne, że nikogo nie dziwią. Zawsze na koniec roku mamy imprezę sylwestrową, a długo przed nią dopada nas ból głowy z powodu … nowych regulacji podatkowych. więcej >>

Zaskakujące wyroki dotyczące ewidencji IP BOX

Ewidencja umożliwiająca sporządzenie w terminie deklaracji podatkowej, nie może zostać uznana za prowadzoną nieprawidłowo lub niespełniającą przesłanek ustawowych tylko z tego względu, że nie jest prowadzona na bieżąco. więcej >>

Estoński CIT - 0 podatek dochodowy dla firm

Czy od nowego roku Polska staje się największym rajem podatkowym Europy? Dowiedz się jak skorzystać z najnowszych rozwiązań już teraz. więcej >>

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie ryczałtu od samochodów służbowych Ryczałt obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, czy okresowe przeglądy. więcej >>

Zmiany w zakresie białej listy podatników

Zapłata dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności chroni przed sankcjami w podatkach dochodowych. więcej >>

Limity podatkowe w 2020 roku.

Jak wynika z zeszłorocznej nowelizacji z 30 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2244), od 1 stycznia 2020 r. zostanie podwyższony limit przychodów dla małego podatnika na gruncie podatku PIT i CIT, wyniesie on 2 mln euro (wraz z kwotą podatku). więcej >>

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

W roku 2019 zostały wprowadzone nowe przepisy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości, przepisy te zdecydowanie przemawiają na korzyść podatników. więcej >>

Ulga mieszkaniowa

Każdy z nas doskonale wie, że sprzedaż nieruchomości łączy się z odprowadzeniem dużego podatku dochodowego. Warto zatem wiedzieć, na jaki cel można przeznaczyć uzyskane ze sprzedaży środki, aby móc skorzystać z ulgi w podatku dochodowym. więcej >>

NIP na paragonie - faktura niepotrzebna!

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. więcej >>

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2020 r.

więcej >>

Ulga na złe długi na przykładach

Od 2020 roku na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) zaczną obowiązywać przepisy dotyczące ulgi na złe długi. więcej >>

Ulga na złe długi część I

Na gruncie podatków dochodowych przychodami, co do zasady, są kwoty należne podatnikowi choćby faktycznie nie zostały przez niego otrzymane. Zatem z przychodem z działalności gospodarczej będziemy mieli do czynienia nawet w przypadku, gdy należność nie zostanie uregulowana. więcej >>

Zmiany w PIT

Z dniem 1 października br. została obniżona najniższa stawka podatku z 18% na 17%. więcej >>

Nowe matryce VAT i WIS

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 listopada br. wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT, a także wiążąca informacja stawkowa (WIS). więcej >>

Nowe wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania białej listy. Objaśnienia opublikowane zostały w prostej formie pytań, które najczęściej wpływały do Krajowej Informacji Skarbowej. więcej >>

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

13 października został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) [link:https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/]. Nowe obowiązki nakładają na przedsiębiorców konieczność zidentyfikowania oraz zgłoszenia beneficjenta każdej spółki. Jak się okazuje, wielu przedsiębiorców ma kłopot z ustaleniem tego, kto powinien zostać wpisany do nowo utworzonego Rejestru. więcej >>

Faktura z numerem identyfikujący

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. więcej >>

Faktura VAT w walucie obcej

We współczesnym otoczeniu gospodarczym stosunki handlowe są mocno umiędzynarodowione. Często dochodzi, więc do wystawienia faktury w walucie obcej. Jakie ma to skutki? więcej >>

Puste faktury za paliwo - odpowiedzialność

Z perspektywy przedsiębiorcy prowadzącego firmę uzyskanie faktur za zakupione paliwo jest ważne. Przedsiębiorca na tej podstawie dokumentuje kwotę podatku naliczonego, poniesione koszty podatkowe. więcej >>

VAT'owiec likwidujący firmę

Nie tylko podjęcie działalności gospodarczej implikuje określone obowiązki podatkowe. Podobnie jest również w przypadku jej zakończenia. Czynny podatnik VAT, musi sporządzić spis z natury, wg stanu na dzień zaniechania wykonywania czynności opodatkowanych. więcej >>

Odliczenie Vat'u od firmowego skutera?

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności bardzo często wykorzystują skutery. Obserwuje się, że często pracownik na skuterze jest angażowany w lokalach gastronomicznych do dostarczania posiłków na wynos do domów Klientów. więcej >>

Wpłata na rachunek VAT inny niż sprzedawcy

Pomyłka przy wykonaniu przelewu to sytuacja incydentalna dla wielu osób, ale zdarzyć się może każdemu. Niestety jednak taki błąd implikuje wiele problemów. Zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy przelewu. więcej >>

PIT w 2019 r. - co się zmieni?

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi wiele zmian w prawie podatkowym także w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zmiany te – jak przekonuje strona rządowa – są wyrazem przyjęcia uproszczeń dla podatników. Warto wymienić i przeanalizować te najważniejsze. więcej >>

Co zmieni Centralny Rejestr Faktur?

Stworzenie bazy Centralnego Rejestru Faktur to działanie przełomowe, które ma doprowadzić do skatalogowania wszystkie informacji o wystawianych, jak i otrzymywanych fakturach dla przedsiębiorców. Baza ta będzie tworzona online i etapowo rozbudowywana dzięki informacjom, które są raportowane, za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego – moduł VAT. więcej >>

Transakcja między małżonkami

Współcześnie bardzo powszechne jest odchodzenie od dużych firm rodzinnych. Zatem, małżonkowie często prowadzą swoje odrębne działalności gospodarcze i są VAT-owcami. Ma to określone skutki podatkowe – jakie? więcej >>

VAT w 2019 - zmiany

Nachodzący rok podatkowy zawsze budzi wiele emocji. Podatników nurtuje głównie to, czy zmienią się dotychczasowe stawki podatkowe w VAT? Jakie ewentualnie inne zmiany wejdą w życie. więcej >>

Jak rozliczyć koszty coworkingu?

Wielu wykonawców „wolnych zawodów” i jak i „samozatrudnionych” przekonuje, że praca w miejscu zamieszkania nie jest dobrym pomysłem. Między innymi, dlatego, że jest nieefektywna, czy wiele osób ma w domu zbyt duży hałas. więcej >>

Jak rozliczać usługi cateringowe

Branża gastronomiczna w ostatnim czasie również przechodzi liczne zmiany. Przede wszystkim wiele restauracji, czy innych gastronomicznych obiektów wypracowuje zysk, poprzez świadczenie usług cateringowych. Istotne jest, więc, jak je klasyfikować w ujęciu rachunkowym. więcej >>

Jak zmienić formę opodatkowania

W toku prowadzenia własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy dochodzą do wniosku, że inna forma opodatkowania będzie dla nich bardziej preferencyjna. Kiedy tak się dzieje? Przykładowo wtedy, gdy przedsiębiorca stosujący ryczałt od przychodów ewidencjowanych uznaje, że korzystniejsze byłoby dla niego rozliczanie na zasadach ogólnych, dające możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu. więcej >>

Likwidacja działalności gospodarczej

Na przedsiębiorcy, który likwiduje swoją dotychczasową działalność gospodarczą, spoczywają specjalne obowiązki. Także wtedy, gdy ma status podatnika VAT. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze. więcej >>

Wydanie JPK na żądanie – kiedy i kogo to dotyczy?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony, jako obligatoryjne działanie wszystkich podatników od stycznia 2018 roku. Kolejnym krokiem ustawodawcy jest wprowadzenie od lipca 2018 roku Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie. W znacznym stopniu pliki te mają uszczelniać system podatkowy w Polsce. więcej >>

Czym są ceny transferowe i jakie zmiany są planowane?

Wśród wielu zmian w ostatnim czasie coraz wyraźniej zapowiadane są także reformy prawa finansowego w zakresie cen transferowych. Zmiany te oficjalnie przedstawiono w lipcu 2018 r. przy prezentowaniu projektu nowej ustawy o podatku dochodowym. Co może się zmienić w zakresie cen transferowych? więcej >>

Co to jest tzw. błyskawiczna amortyzacja?

W ostatnim czasie w gronie udogodnień dla przedsiębiorców pojawia się możliwość skorzystania przez nich z tzw. „błyskawicznej amortyzacji”. Na czym to polega? Pierwsze „nowe” udogodnienia dla przedsiębiorców pojawiły się już w połowie 2017 r. – jakie? więcej >>

Prowadzenie działalności bez rejestracji?

W ostatnim czasie stosunkowo często przywoływana jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale bez rejestracji. To jednak budzi liczne wątpliwości zwłaszcza w sferze operacyjnej i rozliczeniowej. Czym jest tzw. działalność bez rejestracji i na jakich warunkach można ją w Polsce prowadzić? więcej >>

Czy weksel to forma zapłaty?

Pojęcie weksla jest popularne, ale wiele osób dokładnie nie wie, czym jest weksel i w jakich sytuacjach się go wykorzystuje. Często można spotkać go przy zabezpieczeniu kredytu, jako jego zabezpieczenie. Interesujące jest jednak sprecyzowanie aspektów podatkowych wręczenia takiego weksla. więcej >>

Jakie są podatkowe skutki odprawy wypłacanej Pracownikowi?

Nawet najlepszy Pracownik w danej organizacji nie może być pewny ciągłego zatrudnienia. Obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennym środowisku gospodarczym. Dochodzi do likwidacji firm, czy ich fuzji. W tych sytuacjach, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje z powodów niezależnych od zatrudnionego, może on liczyć na specjalne świadczenie – odprawa pracownicza. więcej >>

Czym jest tzw. odprawa pośmiertna dla Pracownika?

Śmierć pracownika jest ciężkim zdarzeniem zarówno dla Pracodawcy, jak i rodziny zmarłego. Pracodawca ma obowiązek wypłacić rodzinie zmarłego odprawę pośmiertną, jeśli śmierć nastąpiła w czasie trwania umowy o zatrudnieniu pracownika. więcej >>

Warunki płacenia niższego ZUS 2019

Wiele osób wskazuje, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej wydaje się im bardzo atrakcyjne. Jednakże nie stać ich na ponoszenie wszelakich kosztów takiej działalności (w szczególności koszty składek odprowadzanych do ZUS). W tym jednak zakresie strona rządowa zapowiada istotne zmiany w 2019 r. – jakie? więcej >>

Szczególne formy sprzedaży a obowiązek podatkowy VAT

W dzisiejszym świecie istnieją coraz to lepsze rozwiązania pod względem prawnym, Przedsiębiorcy i Klienci mogli zaoszczędzić większą ilość środków na przeprowadzanych transakcjach. Jedną z takich form jest dropshipping. więcej >>

Na czym polega tzw. „ulga na złe długi”?

Ulgi podatkowe z oczywistych względów cieszą się zainteresowaniem Podatników od zawsze. Jest to zmniejszenie wartości podatku do zapłaty, które w polskim systemie podatkowym występuje w różnej postaci. Także dostępna jest dla pewnej grupy Podatników tzw. „ulga na złe długi”. więcej >>

Wywłaszczenie a konsekwencje vatowskie

Wywłaszczenie jest znane, jako jawna forma ingerencji w prawo własności. Warto jednak przeanalizować skutki tej transakcji w odniesieniu do konieczności wypłaty odszkodowania. więcej >>

Dlaczego rodzaj rachunku firmowego jest tak ważny przy split payment?

Split payment jest mechanizmem płatności, który wpłynie na jeszcze większe uszczelnienie systemu podatkowego. To kolejne rozwiązanie rządu, które sprawi, że dziury w systemie podatkowym będą jeszcze mniejsze, a tym samym więcej pieniędzy trafi do budżetu. więcej >>

Komunikacja z Ministerstwem Finansów w sprawie korekty JPK- VAT

Od lipca 2016 roku wprowadzono zmiany, które pozwalają na uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym powodują zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadziło dla firm Jednolity Plik Kontrolny, który jest narzędziem kontroli poprawności wyliczeń podatkowych i pozwala organom skarbowym na weryfikację rozliczeń przedsiębiorców. więcej >>

Jak przeprowadzić korektę JPK – VAT?

Rząd wprowadził narzędzie, które pozwala na uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie wpływów do budżetu. To obowiązek dla przedsiębiorców generowania i wysyłania co miesiąc do urzędu skarbowego plików JPK_VAT. Problem pojawia się, kiedy w pliku znajdują się błędy. Co należy zrobić, żeby je poprawić? więcej >>

Zwolnienie lekarskie Pracownika a naliczenie wynagrodzenia.

W przypadku Pracownika, który ma podpisaną umowę o pracę, w czasie jego nieobecności nalicza mu się wynagrodzenie. Jakie są dokładne zasady tego naliczania zostanie przedstawione poniżej więcej >>

Co wprowadzenie RODO zmieni w obsłudze Klientów biur rachunkowych?

W maju 2018 roku Unia Europejska wprowadziła Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO). To przełomowy moment, który dotyczy ochrony wszelkich wrażliwych informacji, które na co dzień są dostępne dla wielu podmiotów. Pewne implikacje stosowania RODO mają również zastosowanie w odniesieniu do usług świadczonych przez biura rachunkowe więcej >>

Jakie skutki dla przedsiębiorcy może mieć blokada rachunku firmowego?

Rachunek bankowy jest podstawowym narzędziem dla Przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają wiele możliwości wyboru, jeśli chodzi o rachunki firmowe w Bankach, jednak problem pojawia się, kiedy konto zostaje zablokowane przez Bank. Jakie są tego skutki i co wtedy można zrobić? więcej >>

Czy ryczałt to optymalna forma opodatkowania dla sklepu internetowego?

XXI wiek to zdecydowanie czas, w którym pojawia się wiele nowoczesnych form sprzedaży. To czas mobilnych Konsumentów, stąd dynamicznie rozwija się e-handel. Prowadzenie własnego sklepu internetowego dla wielu osób to bardzo dochodowa forma własnej działalności gospodarczej. Wątpliwe jest jedynie wybranie odpowiedniej formy opodatkowania dla własnego e-sklepu, tj. najbardziej optymalnej. więcej >>

Jak restauratorzy mają rozliczać usługi cateringowe?

Branża gastronomiczna w ostatnim czasie również przechodzi liczne zmiany. Przede wszystkim wiele restauracji, czy innych gastronomicznych obiektów wypracowuje zysk, poprzez świadczenie usług cateringowych. Istotne jest, więc, jak je klasyfikować w ujęciu rachunkowym. więcej >>

Kiedy i komu będzie w 2018 przysługiwać ulga badawczo-rozwojowa

Działalność badawczo – rozwojowa nie jest już obecnie typowa jedynie dla ośrodków naukowych. Dlaczego? Również wielu przedsiębiorców w sferze swojego działania podejmuje się jej prowadzenia. W wielu przypadkach działalność badawczo – rozwojowa jest początkiem wprowadzenia na rynek nowych produktów, czy świadczonych usług. więcej >>

Limity podatkowe w 2018 r. – co koniecznie trzeba wiedzieć?

Limity podatkowe to istotne obostrzenia, których ewentualne przekroczenie może pozbawić podatnika prawa do rozliczania na danych zasadach, czy korzystania z określonej preferencji podatkowej. Zatem, zasadne jest wskazać, jakie są obowiązujące w obecnym roku podatkowym (2018) limity podatkowe. więcej >>

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość, – co to oznacza?

Dla wielu przedsiębiorców przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość nie jest wyborem, a obowiązkiem. Dzieje się tak wtedy, jeśli w minionym roku podatkowym wypracowali oni przychody z działalności na tak wysokim poziomie, że nie mogą już stosować tej preferencyjnej formy – podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a muszą od kolejnego roku podatkowego przejść na pełną księgowość. Temu „przejściu” towarzyszy w rzeczywistości szereg istotnych czynności do zrealizowania. więcej >>

Założenie własnej działalności już teraz z „ulgą na start” – kto może z tego skorzystać?

Założenie własnej działalności gospodarczej dla wielu to szansa na uzyskanie stabilnego i wysokiego dochodu. Teraz startujący przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dodatkowo tzw. „ulgę na start”. Ta preferencja nie jest jednak dostępna dla wszystkich, planujących uruchomienie własnej firmy. więcej >>

Czy przedsiębiorca spłacający kredyt może liczyć na preferencje podatkowe?

Przedsiębiorca na prowadzenie własnej działalności gospodarczej może korzystać z przynajmniej kilku zewnętrznych źródeł finansowania. Wciąż jednak popularny jest sposób tradycyjny, tj. zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. Dostępna na rynku oferta kredytów firmowych jest szeroka. Również Ustawodawca przewidział pewne podatkowe preferencje dla przedsiębiorcy, spłacającego zobowiązanie kredytowego w systemie ratalnym. więcej >>

Jednolity Plik Kontrolny – co zmieni się w 2018 r. dla Przedsiębiorców?

Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) wprowadzony w Polsce na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej to w uproszczeniu tworzenie ksiąg, dokumentów księgowych, przy udzielane programów komputerowych, na potrzeby czynności kontrolnych, tj. przekazania odpowiednim organom podatkowym. JPK jest ewidencją przesyłaną w takiej postaci, odnośnie VAT przez podmioty gospodarcze. więcej >>

Mechanizm podzielonej płatności

Od lipca 2018 zacznie obowiązywać split payment czyli mechanizm tzw. podzielonej płatności. Ma on sprawić, że przedsiębiorca – podatnik VAT znajdzie się pod kompleksowym nadzorem urzędów skarbowych co spowoduje uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie VAT . Budzi on wiele obaw dotyczących przede wszystkim ryzyka utraty płynności finansowej oraz konieczności szczegółowego kontrolowania rozliczeń z klientami i fiskusem. więcej >>

Czy po 1.01.2016 składasz VAT do innego urzędu skarbowego?

Do końca 2015 roku urzędem właściwym do celów podatku VAT, był urząd określany na podstawie miejsca wykonywania czynności opodatkowanych. Od 1.01.2016 właściwość urzędu skarbowego będzie ustalana na podstawie ogólnych zasad, które wynikają z przepisów ordynacji podatkowej, zmieniony bowiem został art. 3 ustawy o VAT. więcej >>

Koniec z korektą kosztów niezapłaconych faktur w 2016, a co z VAT-em?

Z dniem 1.01.2016 zostaną uchylone przepisy art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te dotyczyły konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań. więcej >>

Ważne na początku roku: terminy i limity podatkowe 2016.

Początek roku to dla przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą czas podejmowania decyzji, które będą wiążące w kolejnych latach. Poniżej przedstawiamy terminy obowiązujące w roku 2016. więcej >>

W 2016 roku korekty deklaracji bez wyjaśnień i inne uproszczenia dla podatników ?

W dniu 5 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadza ona wiele zmian, które będą istotne dla podatników. więcej >>

Nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę i uproszczenia w zakresie wpłacania należności podatkowych

Z 01.01.2016 wchodzi w życie nowelizacja przepisów ordynacji podatkowej. Wprowadza ona szereg istotnych zmian, dlatego ważne jest, aby podatnicy zapoznali się z najważniejszymi, które będą miały wpływ na ich funkcjonowanie w kontaktach z fiskusem – podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie. Część zmian dotyczy naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie podatków oraz wpłat należności podatkowych. więcej >>

Odpowiedzialność solidarna i wysokość kaucji gwarancyjnej po 1.07.2015

Przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej, podobnie jak te odnoszące się do mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym mają na celu przeciwdziałać nadużyciom podatkowym w handlu tzw. towarami wrażliwymi. Zmianom w treści załącznika 11 do ustawy o VAT towarzyszą zatem również nowe przepisy w zakresie towarów wymienionych w załączniku 13. więcej >>

Nowe regulacje dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia po 1.07.2015.

Ustawa z 9.04.2015 o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy Prawo zamówień publicznych rozszerza od 1.07.2015 katalog towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT, czyli tych które objęte są procedurą odwrotnego obciążenia więcej >>

Ulga na złe długi po 1.07.2015

Z ulgi na złe długi do 01.07.2015 podatnik mógł każdorazowo skorzystać do należności których nieściągalność została uprawdopodobniona ( dłużnik nie uregulował jej lub nie dokonał jej zbycia w ciągu 150 dni od terminu płatności zawartego na fakturze lub w umowie). więcej >>

Odliczenie VAT od paliwa po 1.07.2015

1.07.2015 to ważny termin dla podatników, którzy na podstawie dotąd obowiązujących przepisów nie mieli prawa do odliczenia podatku VAT od paliwa nabywanego do samochodów używanych w działalności gospodarczej. więcej >>

Ulga z tytułu wychowywania dzieci za rok 2014 już na nowych zasadach.

W rozliczeniu podatkowym za rok 2014, zastosowanie mają nowe przepisy dotyczące ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Przed wypełnieniem zeznania za poprzedni rok warto zatem zapoznać się z tymi przepisami ponieważ przynoszą istotne i korzystne zmiany. więcej >>

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych od 01.01.2015

Do końca 2014 roku przychody z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych były ustalane na zasadach ogólnych, według regulacji obowiązujących w danym podmiocie. Niejednokrotnie powodowało to szereg wątpliwości dotyczących tego, jaki algorytm zastosować w celu wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia przypisanego do danego użytkownika samochodu, od 1.01.2015 nie będzie już takiego problemu, ponieważ ustawodawca wprowadził kwotowe ryczałty, które będą miały zastosowanie w takich przypadkach - zaznacza Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie. więcej >>

Zmiany w podatku PIT w 2015 r. cz. II

Pierwszy stycznia 2015 roku to zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej przedstawiono nowe regulacje, które równocześnie wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. więcej >>

Zmiany w podatku PIT w 2015 r. cz.I

Pierwszego stycznia 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z 28.08.2014 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. więcej >>

Szybszy zwrot VAT

Jeśli robimy duże zakupy na firmę, to warto pomyśleć o zwrocie podatku VAT. W ten sposób zyskamy dodatkowe pieniądze na reinwestycję. Jest szansa, że w 2014 roku czas oczekiwania na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy będzie trwał krócej niż obecnie. więcej >>

Zawieszasz działalność, ale odliczasz VAT?

Nawet jeśli decydujemy się zawiesić działalność, to mamy prawo do odliczania podatku od towarów i usług. więcej >>

Kawa na koszt firmy (szefa)

Woda, kawa czy herbata są standardem w większości firm. Właściciele kupują takie artykuły z myślą nie tylko o pracownikach, ale również klientach. Jak wiadomo znacznie łatwiej prowadzi się rozmowy biznesowe, czasami kilkugodzinne, przy filiżance małej czarnej. więcej >>

Możesz odmówić urzędnikom przyjęcia mandatu

Zwłaszcza świeżo upieczeni przedsiębiorcy powinni wiedzieć, że mają możliwość odmówić organom podatkowym przyjęcia mandatu. Skorzystamy z takiego prawa jeśli prowadząc firmę popełniliśmy drobne przewinienie bądź zrobiliśmy to nieświadomie. więcej >>

Usługi dla byłego pracodawcy

Sporo osób porzuca pracę na etacie i otwiera własne firmy. Ci, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą, korzystają z możliwości płacenia niższych składek ZUS. Problem zaczyna się w momencie kiedy chcą świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy. więcej >>

Archiwum księgowe w komputerze

Żyjemy w dobie cyfryzacji. Wielu przedsiębiorców traktuje komputer jako bazę danych i archiwum. Polskie prawo zezwala na przechowywanie faktur w wersji elektronicznej. Musi jednak istnieć możliwość ich wydruku w przypadku kontroli podatkowej. więcej >>

Bilety na fakturę, zaliczanie w koszty

Nie wszystkie firmy korzystają z samochodów. Auto oznacza wydatki. Wielu przedsiębiorców nie ma nawet prawa jazdy. Chcąc dostać się np. na spotkanie biznesowe podatnicy wybierają komunikację publiczną: autobus, tramwaj czy pociąg. więcej >>