Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Nowe matryce VAT i WIS

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 listopada br. wchodzi w życie nowa matryca stawek VAT, a także wiążąca informacja stawkowa (WIS).

Należy jednak podkreślić, iż większość nowych przepisów odnoszących się do stawek VAT zacznie obowiązywać dopiero 1 kwietnia 2020 r. 

Głównym celem nowelizacji jest stworzenie logicznego i wewnętrznie spójnego systemu, który pozwoli dokonać prawidłowego wyboru odpowiedniej stawki VAT.

W obecnym stanie prawnym dobór stawki opiera się na strukturze PKWiU 2008. Obecny system może być stosowany do 31.12.2019 r. 

Jak wynika z praktyki, obecny system oparty na klasyfikacji PKWiU 2008 stwarza wiele problemów w doborze odpowiedniej stawki VAT. Niejednokrotnie dochodziło do sporów na tle odpowiedniej identyfikacji poszczególnych towarów lub usług, co doprowadziło do wydania wielu kontrowersyjnych interpretacji.

Jedna z nich dotyczyła np. chipsów ziemniaczanych, które zostały zaklasyfikowane pod stawkę 8%, natomiast dla chipsów kukurydzianych stawka ta jest równa 23%. Obecny nieprzejrzysty system ma zostać oparty na strukturze nomenklatury scalonej (CN) w stosunku do towarów, natomiast  usługi będą opierały się na PKWiU 2015. 

Nowelizacja zmierza do dostosowania klasyfikacji stawek do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Głównym zadaniem powyższych zmian jest objęcie tą samą stawką produktów zakwalifikowane do danego działu nomenklatury scalonej. W ten sposób identycznymi stawkami zostaną objęte całe działy,  a nie tylko konkretne towary. 

Ważną zmianą będzie również wdrożenie nowego instrumentu prawnego tzw. Wiążącej Informacji Skarbowej. Instrument ten będzie pełnił funkcję ochronną w odniesieniu do podatników, którzy uzyskają decyzję identyfikującą daną stawkę VAT. Decyzja administracyjna będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej i będzie potwierdzeniem prawidłowej klasyfikacji stawki. Co istotne, organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować przyjętej przez podatnika stawki jeżeli zostanie ona potwierdzona decyzją administracyjną. Nowy instrument zastąpi dotychczasowy system, który bazował  na wydawaniu niewiążących interpretacji przez Główny Urząd Statystyczny. 

Bez wątpienia zmiana ta jest wyczekiwana przez wielu podatników, którzy dotychczas musieli posługiwać się skomplikowanym i nieprzejrzystym systemem.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!