Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Zwolnienie lekarskie Pracownika a naliczenie wynagrodzenia.

W przypadku Pracownika, który ma podpisaną umowę o pracę, w czasie jego nieobecności nalicza mu się wynagrodzenie. Jakie są dokładne zasady tego naliczania zostanie przedstawione poniżej

Zwolnienie lekarskie pracownika – podstawowe skutki

Pracownik, który otrzymał od lekarza pierwszego kontaktu zwolnienie lekarskie, ma obowiązek dostarczyć je do swojego zakładu pracy w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania. Ważne jest, aby Pracownik przed dostarczeniem takiego zwolnienia sprawdził dokładnie, czy wszystkie dane na zwolnieniu są zgodne z rzeczywistością. Chodzi przede wszystkim o Numer Identyfikacji Podatkowej Pracodawcy, pesel ubezpieczonego, czy okres na jaki lekarz stwierdza niezdolność do pracy zatrudnionego.  Powyższe jest istotne, bo w momencie jakiegokolwiek błędu Pracodawca zwraca Pracownikowi takie zwolnienie celem jego poprawy i ponownego dostarczenia. Od 2016 roku zaczęły w obiegu dokumentacji medycznej funkcjonować e- zwolnienia, które mają na celu skrócić i ułatwić wysyłanie zwolnienia do zakładu pracy ubezpieczonego. Lekarz, który wystawia takie elektroniczne zwolnienie, przekazuje je do ZUS, a ten udostępnia je Pracodawcy.

 

Jak naliczyć wynagrodzenie Pracownikowi, który przebywał na zwolnieniu lekarski?

Jeśli Pracownik jest niezdolny do pracy  i przebywa na zwolnieniu do 33 dni, to Pracodawca ma obowiązek pokrycia jego wynagrodzenia z własnych środków. Po 33 dniu, obowiązek wypłaty środków dla Pracownika przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie wypłaca się za każdy dzień nieobecności w pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wymiar wynagrodzenia chorobowego jest przychodem, który stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!