Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Nowe regulacje dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia po 1.07.2015.

Ustawa z 9.04.2015 o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy Prawo zamówień publicznych rozszerza od 1.07.2015 katalog towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT, czyli tych które objęte są procedurą odwrotnego obciążenia

 

Ustawodawca dodaje między innymi następujące towary:

  • arkusze żeberkowane ze stali niestopowej,
  • złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz niektóre towary z takiego złota,
  • złoto inwestycyjne,
  • aluminium, ołów, cynk, cynę i nikiel nieobrobione plastycznie,
  • telefony komórkowe (w tym smartfony),
  • komputery przenośne takie jak tablety, notebooki i laptopy,
  • konsole do gier wideo.

Do ostatnich trzech grup towarów procedura odwrotnego obciążenia będzie miała zastosowanie w przypadku transakcji o dużej wartości, tj. przekraczającej kwotę 20.000 zł netto. Zgodnie z ustawą za jednolitą transakcję uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami.

Istotną zmianą w stosunku do przepisów, które obowiązywały do 30.06.2015, jest objęcie procedurą odwrotnego obciążenia tylko sprzedaży dokonywanej na rzecz czynnych podatników VAT- podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy, z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie. Do tej pory podatnicy VAT zwolnieni mieli obowiązek rozliczenia VAT-u należnego na deklaracji VAT 9M i odprowadzenia podatku do urzędu.

Z dniem 1 lipca 2015 r. ustawodawca nałożył na sprzedawców towarów wymienionych w załączniku 11 ustawy o VAT oraz świadczących usługi dla których podatnikiem jest nabywca, nowy obowiązek - składanie informacji podsumowującej VAT-27, tj. informacji podsumowujące w obrocie krajowym. Informacja ta składana będzie za okresy kwartalne lub miesięczne do 25 dnia okresu następującego po tym, w którym miała miejsce sprzedaż objęta procedurą odwrotnego obciążenia. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, gdy w okresach rozliczeniowych stosowanych przez podatnika nie występują transakcje oparte o odwrotne obciążenie, to nie ma on obowiązku składania VAT-27.

Należy zauważyć, że nowe przepisy wprowadzają utrudnienia dla sprzedawców, bowiem to na nich ciąży obowiązek weryfikacji statusu nabywcy jako zarejestrowanego podatnika VAT czynnego, na moment dokonywania transakcji .

Jest to tym bardziej uciążliwe, że za niepobrany podatek VAT odpowiedzialny będzie każdorazowo sprzedawca –podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy. Może go zwolnić z tej odpowiedzialności, według ustawy, tylko podjęcie wszelkich niezbędnych środków celem rzetelnego rozliczenia podatku od tej dostawy oraz przy zachowanie należytej staranności gwarantującej, że nie wiedział lub nie mógł wiedzieć o oszukańczym działaniu nabywcy, a udowodnienie tego w postępowaniu podatkowym może okazać się bardzo trudne - zaznacza Sadurska.

(MBB)

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!