Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

NIP na paragonie - faktura niepotrzebna!

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

Ministerstwo Finansów przypomina jednak, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon z NIP nabywcy może stanowić fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów (z NIP nabywcy), aby potwierdzić zakup, nabywca nie musi dodatkowo występować o zwykłą fakturę. 

 

Należy jednak pamiętać, że  nie każdy paragon z NIP nabywcy może stanowić fakturę uproszczoną. 

Fakturę uproszczoną może wystawić każdy podatnik bez względu na status (podatnik czynny i podatnik zwolniony z VAT), pod warunkiem że wartość sprzedaży ogółem nie przekroczyła 450 zł brutto bądź 100 euro brutto oraz jeśli paragon nie dokumentuje: 

 

 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium innego kraju,

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),

 • dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz podmiotów z państw członkowskich (innych niż Polska), gdy zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca.

 

Faktura uproszczona musi zawierać:

 

 • datę wystawienia faktury i jej sprzedaży, 

 • kolejny numer faktury,

 • dane sprzedawcy, w tym NIP, 

 • NIP nabywcy, 

 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury,

 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,

 • kwotę należności ogółem

 • informacje, dzięki którym bez wątpliwości będzie można określić kwotę VAT dla poszczególnych stawek VAT, tj. 23%, 8% lub 5%.

 

Faktura uproszczona nie musi zawierać:

 • nazwy i adresu nabywcy,

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

 • ceny jednostkowej towaru lub usługi,

 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);

 • stawki podatku,

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto.

 

Należy jednak zaznaczyć, że posługiwanie się fakturami uproszczonymi nie jest obowiązkiem podatnika, gdyż drobną sprzedaż może on udokumentować także zwykłą fakturą. Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!