Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Ulga mieszkaniowa

Każdy z nas doskonale wie, że sprzedaż nieruchomości łączy się z odprowadzeniem dużego podatku dochodowego. Warto zatem wiedzieć, na jaki cel można przeznaczyć uzyskane ze sprzedaży środki, aby móc skorzystać z ulgi w podatku dochodowym.

Zgodnie z generalną zasadą zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, nie podlega opodatkowaniu. 

Sytuacje życiowe często zmuszają podatników do sprzedaży swojej nieruchomości przed upływem 5-letnie okresu, co niejednokrotnie wiążę się z odprowadzeniem podatku do urzędu skarbowego. Ustawodawca przewidział jednak możliwość uniknięcia powyższego obowiązku, wprowadzając tzw. „ulgę mieszkaniową”. 

Celem wprowadzenia ulgi mieszkaniowej jest zmniejszenie lub całkowite zniesienie opodatkowania osób, które wydają środki ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami definicja takich celów jest bardzo szeroka i nieostra. Możemy tutaj zaliczyć m.in.: 

  • nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 

  • nabycie gruntu pod budowę domu, 

  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 

  • wydatki na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami 

  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do lokalu lub domu albo udziału w takim prawie, 

  • budowę, rozbudowę, przebudowę, remont własnego budynku lub lokalu mieszkalnego (albo jego części),

  • zmianę nieruchomości mieszkaniowej/działki budowlanej na inną taką nieruchomość. 

Należy jednak pamiętać, że wydatki poniesione na nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne nie będzie spełniało definicji celu mieszkaniowego. 

Wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe obwarowane jest pewnymi ograniczeniami. Ważne jest, aby środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym je uzyskano. 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem! 

Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza online.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!