Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Cennik

Wysokość miesięcznego lub jednorazowego honorarium za świadczone przez nas usługi zależy przede wszystkim od ich zakresu.

Przy ustalaniu honorarium bierzemy pod uwagę: pracochłonność - wynikającą z ilości dokumentów i stopnia trudności operacji gospodarczych, których dotyczą; formę prowadzenia księgowości; liczbę wspólników; liczbę zatrudnionych pracowników.

Usługi o charakterze ciągłym zwykle kalkulowane są w oparciu o stawki ryczałtowe uzgodnione z klientem. Do tego typu usług należy np.:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie innych ewidencji,
  • doradztwo podatkowe,
  • obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS.

Zlecenia, wykraczające poza zakres objęty opłatą ryczałtową, są dodatkowo płatne. W takich przypadkach wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o przewidywany czas pracy według stawki godzinowej, ustalonej z uwzględnieniem kwalifikacji pracownika, którego udział w realizacji zlecenia jest niezbędny.

Negocjacje rozpoczynamy już od 99 zł netto w zależności od rodzaju usługi. Zarówno nowi, jak i obecni Klienci mogą liczyć na interesujące promocje. Warto o nie zapytać.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do wypełnienia zapytania o ofertę, które ułatwi nam początkową wycenę usług. Mogą również Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza online.