Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Zmiany w PIT

Z dniem 1 października br. została obniżona najniższa stawka podatku z 18% na 17%.

Nowa stawka dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Odnosi się ona do dochodów uzyskanych m.in. ze stosunku pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, z działalności gospodarczej osób fizycznych, z emerytury czy z renty. 

Należy jednak podkreślić, że nowelizacja ustawy nie wprowadziła zmiany w przypadku podatników, których dochody przekraczają 85 528 zł. Tutaj nadal będzie stosowana stawka podatkowa w wysokości 32 procent.

W związku z tym, że w 2019 r. będą obowiązywały dwie stawki podatkowe, a wypadkową stawką w 2019 r. będzie 17,75%, to stawka w stosunku do ubiegłego roku ulegnie obniżeniu o 0,25%. A zatem pozytywne skutki obniżenia stawki podatkowej PIT będą widoczne dopiero w przyszłym roku. Jednocześnie podwyższona została kwota wolna. 

Przepisy wprowadziły także dokładniejsze rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy. W momencie gdy podatnik w danym miesiącu przekroczy kwotę 85 528 zł,  stawka 17% będzie miała zastosowanie do części dochodu w danym miesiącu, który nie przekroczył tej kwoty, natomiast do dochodu, który przekroczył kwotę 85 528 zł, będzie miała zastosowanie stawka podatkowa w wysokości 32%.

Nowelizacja wprowadziła także zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów dla pracownika. I tak: w przypadku uzyskania przychodów z jednego tytułu wyniosą one 250 zł miesięcznie, nie więcej niż 1 751,25 za cały rok podatkowy; w przypadku uzyskania przychodów z kilku tytułów koszty nie mogą przekroczyć łącznie 2 626,54 za cały rok podatkowy. W przypadku uzyskania przychodów z jednego tytułu, poza miejscem zamieszkania, koszty wyniosą 300 zł miesięcznie, w przypadku uzyskania przychodów z kilku tytułów, poza miejscem zamieszkania, nie mogą przekroczyć łącznie 3 226,54 zł.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!