Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Zawieszasz działalność, ale odliczasz VAT?

Nawet jeśli decydujemy się zawiesić działalność, to mamy prawo do odliczania podatku od towarów i usług.

Czasami zdarza się, że przedsiębiorcy z różnych powodów decydują się na zawieszenie prowadzonej działalności. Co ciekawe, osoby znajdujące się w takiej sytuacji mogą korzystać z możliwości odliczania podatku od towaru i usług. Ale muszą zostać spełnione pewne warunki.

Zawieszenie działalności nie może jednak trwać wiecznie, ale w tym czasie jest szansa na odliczanie podatku VAT.

Osoby zajmujące się działalnością sezonową, jak np. właściciele wyciągów narciarskich, są zmuszeni do zaprzestania prowadzenia interesu poza sezonem. Z tego powodu nie zamykają firm, a jedynie zawieszają ich prowadzenie. W tym czasie nie płacą np. obowiązkowych, comiesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zawieszenie nie może jednak trwać wiecznie. Jest ograniczone czasowo – minimum 30 dni, a maksimum dwa lata.

- W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma obowiązku składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy - informuje Katarzyna Sadurska, właścicielka Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

W okresie zawieszenia działalności podatnicy mają prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. 

Szansa na odliczenie VAT-u istnieje, gdy podatek naliczony wynika z faktur VAT dotyczących comiesięcznych opłat za różnego typu usługi wykorzystywane w firmie (np. księgowe, telekomunikacyjne, leasingowe), o ile umowy na ich świadczenie zawarte zostały przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej i nastąpi wznowienie działalności gospodarczej, w ramach której usługi te będą związane z czynnościami opodatkowanymi. 

Mimo zawieszenia działalności gospodarczej deklaracje VAT powinni składać przedsiębiorcy, którzy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej zamierzają korzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego.

- Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi na zasadach ogólnych, a więc w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych – wyjaśnia specjalistka.

Przedsiębiorca nie musi kumulować podatku naliczonego poprzez wykazanie go jako kwoty do przeniesienia na następny miesiąc. Zgodnie z przepisami może wystąpić o zwrot bezpośredni tego podatku na rachunek bankowy. Jednak ze względu na brak sprzedaży, zwrot ten może otrzymać w ciągu 180 dni od dnia złożenia deklaracji. Termin ten można skrócić do 60 dni, w przypadku złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości żądanego zwrotu. 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!