Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

VAT w 2019 - zmiany

Nachodzący rok podatkowy zawsze budzi wiele emocji. Podatników nurtuje głównie to, czy zmienią się dotychczasowe stawki podatkowe w VAT? Jakie ewentualnie inne zmiany wejdą w życie.

Stawki VAT dalej bez zmian a ewentualne obniżenia stawek dopiero możliwe w przyszłości.

W przyjętej nowelizacji Ustawy o VAT w dniu 22 listopada 2018 r. Sejm zdecydował, że utrzyma również  
w roku 2019 r. stawki VAT na dotychczasowym poziomie 23% i 8%. Strona rządowa argumentowała,
że ewentualne obniżenie ww. stawek będzie możliwe dopiero w kolejnych latach, gdy spełnione zostaną określone warunki relacji długu do PKB (dług publiczny powyżej 43% PKB i PKB powyżej 6%).

Nowelizacja VAT z 22 listopada 2018 r. wprowadziła zmianę definicji zasiedlenia budynków, wystawiania paragonów a także zmiany w zakresie zwrotu różnicy naliczonego podatku VAT

W analizowanej nowelizacji Ustawy o VAT na 2019 wprowadzono modyfikację przesłanek zastosowania zwolnienia podatkowego dla dostaw budynków oraz budowli. Usunięto dotychczasowy warunek, że zasiedlenie nastąpiło poprzez czynność podlegającą opodatkowaniu. Ustawodawca skutecznie zrealizuje tym samym wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym orzekł, że przepisy dyrektywy unijnej są przeciwne wobec przepisów krajowych uzależniających zwolnienie z podatku VAT w związku z dostawą budynków od warunku dokonania pierwszego zasiedlenia w ramach czynności opodatkowanej.

Druga zmiana jest związana z likwidacją działalności gospodarczej podatnika VAT. Przyjęto, że przy likwidacji działalności, od 2019 r. sporządzany spis z natury powinien być składany nie później niż w dniu złożenia samej deklaracji VAT.

Nowelizacja ustawy zakłada także ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy, który posiada numer NIP, dla paragonów, które już będą zawierały taki numer. Pozwoli to na wyeliminowanie procederu, polegającego na wystawianiu faktur na podstawie paragonów, które nie zostały zabrane przez klientów, co ma miejsce codziennie na stacjach benzynowych. Wystawianie faktur na podstawie paragonów zawierających NIP będzie ograniczało się do kas, które będą posiadały taką funkcję. W związku z tą zmianą wprowadzona zostanie sankcja za niestosowanie się podatników do nowelizacji. Organ, będzie mógł wymierzyć sankcję w wysokości 100 % kwoty VAT, która znajduje się na fakturze.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!