Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Co zmieni Centralny Rejestr Faktur?

Stworzenie bazy Centralnego Rejestru Faktur to działanie przełomowe, które ma doprowadzić do skatalogowania wszystkie informacji o wystawianych, jak i otrzymywanych fakturach dla przedsiębiorców. Baza ta będzie tworzona online i etapowo rozbudowywana dzięki informacjom, które są raportowane, za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego – moduł VAT.

Centralny Rejestr Faktur to kolejny z projektów, wprowadzonych w ramach kompleksowej reformy uszczelniania polskiego systemu podatkowego.

Centralny Rejestr Faktur ma być nowoczesną i przejrzystą bazą danych

Stworzenie bazy Centralnego Rejestru Faktur to działanie przełomowe, które ma doprowadzić do skatalogowania wszystkie informacji o wystawianych, jak i otrzymywanych fakturach dla przedsiębiorców. Baza ta będzie tworzona online i etapowo rozbudowywana dzięki informacjom, które są raportowane, za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego – moduł VAT.

Uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur ma mieć wymierny wpływ na polski system podatkowy, dlaczego?

Założeniem Ustawodawcy jest, aby Centralny Rejestr Faktur przyczyniał się do eliminowania zjawiska pustych faktur, większej staranności przedsiębiorców w dziedzinie wystawiania, archiwizowania faktur. Dzięki Centralnemu Rejestrowi Faktur ma być jeszcze dokładniejsza analityka i późniejsze możliwości sprawdzania poprawności działania przedsiębiorców, w aspekcie uczciwego raportowania ich przychodów, wydatków. Istotne jest także, że funkcjonowanie ww. rejestru ma upowszechnić praktyki przedsiębiorców
w dziedzinie wystawiania e-faktur, jak i doprowadzić do przeciwdziałania wyłudzeniom
w dziedzinie VAT.

Utworzenie Centralnego Rejestru Faktur nie jest większym zaskoczeniem. W praktyce,
w wielu europejskich krajach podobne rejestry już funkcjonują z powodzeniem.  Perspektywa przyszłości pokaże, czy rzeczywiście ten rejestr uszczelni polski system podatkowy, zgodnie z założeniami.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!