Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Puste faktury za paliwo - odpowiedzialność

Z perspektywy przedsiębiorcy prowadzącego firmę uzyskanie faktur za zakupione paliwo jest ważne. Przedsiębiorca na tej podstawie dokumentuje kwotę podatku naliczonego, poniesione koszty podatkowe.

Z perspektywy przedsiębiorcy prowadzącego firmę uzyskanie faktur za zakupione paliwo jest ważne. Przedsiębiorca na tej podstawie dokumentuje kwotę podatku naliczonego, poniesione koszty podatkowe.

 

 

To jednak jest także okazją do nadużyć. Przedsiębiorcy proszą pracowników stacji paliw o wystawienie faktur na wyższe kwoty zakupionego paliwa, niż to miało miejsce w rzeczywistości. Tej postaci praktyki oczywiście są prawnie niedopuszczalne, a co więcej zgodnie
z przepisami Kodeksu Karnego Skarbowego jest to działaniem karalnym.

„Pusta faktura na paliwo” – kto za to odpowie karnie?

 

Odpowiedzialność za wystawienie tzw. pustej faktury na zakupione paliwo jest dualna.
Z jednej strony odpowie za to działanie wystawca faktury, a z drugiej przedsiębiorca, dla którego dokument jest wystawiany.

Wystawca „pustej faktury za paliwo”, jak i odbiorca jej treści podlega odpowiedzialności karnej skarbowej zgodnie z art. 62 § 2 i § 2a ustawy Kodeks Karny Skarbowy. Przepis ten wskazuje, że zarówno za wystawienie nierzetelnie faktury, jak i za posługiwanie się takim dokumentem, ww. stroną mogą zostać ukarane w następujący sposób:

  •  Kara grzywny do 720 stawek dziennych (gdzie wysokość minimalna jednej stawki dziennej może wynosić od 70,00 PLN do nawet 28.000,00 PLN),
  •  Kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż jeden rok,
  •  Karą łączną – grzywny i pozbawienia wolności jednocześnie.

Przedsiębiorca posługujący się w rozliczeniu „pustą fakturą za paliwo” będzie zobligowany do uiszczenia także sankcji podatkowej – jakiej?

 

Dla przedsiębiorcy, który posłużył się fikcyjną fakturą za paliwo, oprócz odpowiedzialności karnej skarbowej, działanie ma to również negatywny skutek na płaszczyźnie podatkowej. Jaki? Mianowicie, jeśli przedsiębiorca chciał dokonać odliczenia podatkowego na kwotę wskazaną w fikcyjnej fakturze zakupu paliwa, a zostanie jej fikcyjność wykazana, będzie musiał uiścić z uwagi na takie odliczenie, sankcję podatkową w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego, – co wynika z art. 112 Ustawy o podatku od towarów i usług. Niedopuszczalne jest wreszcie wykazywanie fikcyjnej faktury zakupu paliwa w przypadku kalkulowania dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodu.

Występujący także w Polsce proceder wystawiania „pustych faktur” za paliwo dla przedsiębiorców jest działaniem prawnie niedopuszczalnym. Jak widać, do odpowiedzialności prawnokarnej skarbowej może z tego tytuły być pociągnięty każdy – zarówno wystawca, jak i odbiorca takiej faktury. Wreszcie za nieuczciwe wystawienie faktury odpowiada także karnie bezpośredni przełożony wystawcy faktury – tj. kierownik albo właściciel danej stacji paliw. Tym ostatnim możliwe jest przypisanie odpowiedzialności za winę w nadzorze nad pracownikiem, na skutek, której doszło do naruszenia prawa przez pracownika – wystawcę faktury. 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!