Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Limity podatkowe w 2018 r. – co koniecznie trzeba wiedzieć?

Limity podatkowe to istotne obostrzenia, których ewentualne przekroczenie może pozbawić podatnika prawa do rozliczania na danych zasadach, czy korzystania z określonej preferencji podatkowej. Zatem, zasadne jest wskazać, jakie są obowiązujące w obecnym roku podatkowym (2018) limity podatkowe.

Limity podatkowe to istotne obostrzenia, których ewentualne przekroczenie może pozbawić podatnika prawa do rozliczania na danych zasadach, czy korzystania z określonej preferencji podatkowej. Zatem, zasadne jest wskazać, jakie są obowiązujące w obecnym roku podatkowym (2018) limity podatkowe.

 

W przypadku ryczałtowców i małych podatników utrzymano dotychczasowe limity

Kwestie limitów podatkowych są istotne dla tzw. małych podatników oraz osób, korzystających z opodatkowania swojej działalności na zasadach ryczałtu. Tak, więc w 2018 r.:

  • Status małego podatnika może posiadać (utrzymać) osoba, która w poprzednim roku podatkowym swojej działalności (2017) nie wypracowała przychodów ze swojej działalności sprzedażowej na poziomie wyższym, niż równowartość kwoty 1 200 000 EUR, w przeliczeniu na PLN (kurs EUR wg tabel Narodowego Banku Polskiego na dzień 01.10.2017 r. - 4,3137) w kwocie nie wyższej jak 5 176 440 PLN,

  • Status ryczałtowca może posiadać (utrzymać) podatnik, który w poprzednim roku podatkowym w swojej działalności (2017) nie wypracował łącznych przychodów na kwotę wyższą niż równowartość kwoty 250 000 EUR, (czyli 1 078 425 PLN).

 

Limity w przypadku obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, amortyzacji, zwolnienia podatkowego także na poziomie tożsamym, jak w 2017 r.

Z punktu widzenia przedsiębiorców istotne są również inne limity niż ww. Przede wszystkim limit, po przekroczeniu, którego przedsiębiorca musi prowadzić ze swojej działalności pełne księgi rachunkowe. Tak, więc w 2018 r. pełne księgi rachunkowe będzie musieć prowadzić podmiot gospodarczy, który w 2017 r. wypracował  przychody netto, na kwotę wyższą niż równowartość 2 000 000 EUR (8 627 400 PLN).

 

Podobnie, jak w 2017 r., tak i w obecnym 2018 r. maili podatnicy oraz tzw. podatnicy startujący ze swoją działalnością gospodarczą mogą dokonać tzw. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Odpisowi podlegać mogą np. środki trwałe (w klasyfikacji z grup 3-8 – poza jedynie samochodami osobowymi), jeśli będą do ewidencji wprowadzone w 2018 r., czy wartości materialne i prawne. Warunkiem jest by ich równowartość nie przekraczała równowartości kwoty 50 000 EUR łącznej kwoty zrealizowanych odpisów amortyzacyjnych.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!