Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Limity podatkowe w 2020 roku.

Jak wynika z zeszłorocznej nowelizacji z 30 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2244), od 1 stycznia 2020 r. zostanie podwyższony limit przychodów dla małego podatnika na gruncie podatku PIT i CIT, wyniesie on 2 mln euro (wraz z kwotą podatku).

Zgodnie z nowelizacją przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs ogłoszony 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł za euro.

A zatem limit, który decyduje o statusie małego podatnika w 2020 r., będzie wynosił 8 747 000 zł brutto. 

Ustawodawca nie zmienił natomiast limitu na gruncie podatku od towarów i usług. Nadal będzie on wynosił 1.2 mln euro (wraz z kwotą podatku). Co oznacza, że na gruncie VAT małym podatnikiem będzie podatnik, którego sprzedaż w 2019 r. nie przekroczy 5 248 000 zł brutto

Jednorazowa amortyzacja

Podatnicy posiadający status małego podatnika mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie. W 2020 r. limit ten będzie wynosił 219 tys. zł. 

Księgi rachunkowe 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości: osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych jawnych i partnerskich oraz przedsiębiorstwa w spadku nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 2 mln euro netto. 

 

Dokonując przeliczenia, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2020 r. wystąpi w przypadku gdy jednostka osiągnie w 2019 r. przychody netto w wysokości 8 746 800 zł. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Limity w euro obowiązują także na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne. Limit przychodów nie zmieni się, nadal będzie wynosił 250 tys. euro netto. 

Dokonując przeliczenia, z formy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogli skorzystać podatnicy, których przychód w 2019 r. nie przekroczy kwoty 1 093 350 zł netto. 

CIT 9%

Podatnicy, którzy chcą w 2020 r. skorzystać z preferencyjnej stawki CIT muszą spełnić następujące warunki: 

1) muszą posiadać status małego podatnika (przychód za 2019 r. nie może przekroczyć 8 747 000 zł brutto),

2) przychody osiągnięte w 2020 r. nie mogą przekroczyć  1,2 mln euro netto (przeliczenia należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego - 2 stycznia 2020 r.)

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!