Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Termin wymiany kas

Drodzy Klienci, zbliża się kolejny termin wymiany kas na kasy online.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem MF zostały przedłużone terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne   placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Podatnicy, którzy należą do powyższej grupy powinni zakupić kasy online do dnia 31 grudnia 2020 r.! 

2) do dnia 30 czerwca 2021 r. – do świadczenia usług:

 a) fryzjerskich,

 b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

 c) budowlanych,

 d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

                e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w        zakresie wstępu

Podatnicy, którzy należą do powyższej grupy powinni zakupić kasy online do dnia 30 czerwca 2021 r.! 

Ulga na zakup kasy

W momencie wymiany kasy fiskalnej starego typu,  przysługuje zwrot części poniesionych kosztów, tzw. ulga na zakup kasy. Na każdą kasę otrzymamy zwrot w wysokości 90% jej wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Czynny podatnik odliczy również VAT od zakupu kasy. Należy pamiętać o poniższych  zasadach, aby nie stracić ulgi.

Ulga przysługuje:

  • tylko tym podatnikom, którzy są zobowiązani do wymiany, a zatem ulga nie dotyczy dobrowolnej wymiany,
  • na kasy zakupione do końca 2020 r. w przypadku podatników, którzy od nowego roku muszą obowiązkowo ich używać,
  • jeżeli zapłata za kasę nie została rozłożona na raty,
  • tylko na zakup takiej samej ilości kas, które były dotychczas stosowane,
  • podatnikom posiadającym fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup.

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią! Skontaktuj

się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza online.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!