Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Odliczenie VAT od paliwa po 1.07.2015

1.07.2015 to ważny termin dla podatników, którzy na podstawie dotąd obowiązujących przepisów nie mieli prawa do odliczenia podatku VAT od paliwa nabywanego do samochodów używanych w działalności gospodarczej.

Przepisy przejściowe obowiązujące od 1.04.2014 wykluczały taką możliwość dla pojazdów użytkowanych do celów zarówno prowadzonej działalności, jak też osobistych, w przypadku gdy pojazd był:

  1. samochodem osobowym,
  2. innym niż samochód osobowy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w którym liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
    1. jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
    2.  jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
    3. lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Natomiast od 1.07.2015, sytuacja podatnika, który nie może obiektywnie zagwarantować niemożności użycia pojazdu do celu innego niż prowadzona działalność, ulegnie poprawie i będzie mógł on odliczyć 50% podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie paliwa do tego typu pojazdów.

Tym samym po 1.07.2015 będą istniały tylko dwie zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów, możliwe do zastosowania- podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie. Albo 100% odliczenie – w przypadku pojazdów wykorzystywanych tylko w działalności gospodarczej, albo odliczenie 50% dla pojazdów używanych również do celów osobistych, dla których niemożliwe jest spełnienie warunku do zgłoszenia na druku VAT 26.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!