Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Archiwum księgowe w komputerze

Żyjemy w dobie cyfryzacji. Wielu przedsiębiorców traktuje komputer jako bazę danych i archiwum. Polskie prawo zezwala na przechowywanie faktur w wersji elektronicznej. Musi jednak istnieć możliwość ich wydruku w przypadku kontroli podatkowej.

Wielu przedsiębiorców korzysta w swoich komputerach z programów do wystawiania i księgowania faktur elektronicznych.

Wielu przedsiębiorców korzysta w swoich komputerach z programów do wystawiania i księgowania faktur elektronicznych. Ma do tego prawo. Podobnie jak do ich przechowywania w cyfrowej postaci.

- W przypadku przechowywania w formie elektronicznej faktur przesyłanych w formie elektronicznej organ skarbowy musi posiadać możliwość bezzwłocznego wglądu, poboru tych faktur oraz przetwarzania danych w nich zawartych.

Sposób przechowywania faktur powinien zapewniać ich łatwe odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i ich czytelność. W ten sposób organy podatkowe, które mogą kontrolować naszą działalność, nie będą mieć kłopotów przy weryfikacji i analizie.

Warto wiedzieć, że to przedsiębiorca ponosi ryzyko związane z awarią systemu komputerowego i ewentualną niemożnością wydrukowania kopii faktur za okres objęty kontrolą i na nim spoczywa ciężar udowodnienia faktu dysponowania tymi fakturami. Tak samo jak w przypadku zniszczenia lub kradzieży dokumentacji papierowej.

Pamiętajmy również o tym, że korzystając z elektronicznego systemu fakturowania, musimy posiadać licencję na ten program. W innym wypadku możemy narazić się na kłopoty nie tylko organami podatkowymi, ale również policją. Za korzystanie z nielegalnego oprogramowania grozi bowiem grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

(M)

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!