Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Odpowiedzialność solidarna i wysokość kaucji gwarancyjnej po 1.07.2015

Przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej, podobnie jak te odnoszące się do mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym mają na celu przeciwdziałać nadużyciom podatkowym w handlu tzw. towarami wrażliwymi. Zmianom w treści załącznika 11 do ustawy o VAT towarzyszą zatem również nowe przepisy w zakresie towarów wymienionych w załączniku 13.

Od 1.07.2015 ustawodawca w istotny sposób zwiększa ilość grup towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, czyli objętych odpowiedzialnością solidarną nabywcy i sprzedawcy oraz obowiązkiem miesięcznego rozliczenia podatku VAT. Jednocześnie z tej grupy, do grupy towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia, przeniesione zostało złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku o próbie 325 tysięcznych lub większej.

W załączniku wśród dziewięciu nowych grup towarów znalazły się między innymi:

  • kasety z tuszem i głowicą , tonery z głowicą drukującą oraz kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
  • cyfrowe aparaty fotograficzne,
  • niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym.

Należy zwrócić uwagę, że nowe przepisy wprowadzają zróżnicowanie wysokości kaucji gwarancyjnej, wnoszonej przez sprzedawców towarów wrażliwych, która wyłącza solidarną odpowiedzialność nabywcy – zaznacza Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

Nadal będzie to co najmniej jedna piąta kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot sprzedaży w danym miesiącu.Jednak od 1.07.2015 zmianom ulegnie wysokość minimalna i maksymalna wnoszonych kaucji i będzie to odpowiednio:

  • 1.000.000 zł – do 10.000.000 zł. w przypadku dostawców towarów wymienionych w punktach 10 i 11 załącznika, czyli paliw, olei opałowych oraz smarowych
  • 200.000 zł do 3.000.000 w przypadku handlu pozostałymi towarami.

Wniesienie kaucji jest pewnego rodzaju świadectwem uczciwości sprzedawcy, a wykaz podmiotów które taką kaucję uiściły dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów http://www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/

Wyższa kaucja gwarancyjna w przypadku dostawy określonych towarów może spowodować, że nie wszystkie podmioty, które do tej pory widniały w wykazie będą w stanie sprostać nowym wymogom i skorzystać z prawa do wniesienia kaucji gwarancyjnej, by wykazać się przed nabywcą, natomiast nabywca towaru wrażliwego przy podejmowaniu decyzji o zakupie może się kierować okolicznością, czy sprzedawca jest ujęty w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną.

(MBB)

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!