Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Faktura VAT w walucie obcej

We współczesnym otoczeniu gospodarczym stosunki handlowe są mocno umiędzynarodowione. Często dochodzi, więc do wystawienia faktury w walucie obcej. Jakie ma to skutki?

 

Faktura VAT w walucie obcej a przeliczenie na PLN – podstawowe reguły

 

W przypadku wystawienia faktury VAT w walucie obcej kluczowe jest przeliczenie tej faktury
i widniejącej na niej wartości na PLN.  To obowiązek ustawowy, który wynika dokładnie z art. 31 ust. 1-4 Ustawy o VAT. Zgodnie z nim, jeżeli kwota będąca podstawą opodatkowania jest wyrażona w obcej walucie, wtedy trzeba ją przeliczyć na PLN, stosując średni kurs ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy, który poprzedza dzień powstania obowiązku podatkowego. Dopuszczalne jest również przeliczenie wartości z faktury na PLN wg kursu podanego przez Europejski Bank Centralny, na ostatni dzień, poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Faktura VAT w walucie obcej a powstanie obowiązku podatkowego

 

Na to, jaka data kursów walut zostanie uwzględniona do przeliczenia wartości z faktury na PLN, ma wpływ moment powstania obowiązku podatkowego. Kluczowe jest, czy faktura VAT została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, czy po jego powstaniu. Zatem:

-         jeśli pierwsza została wykonana usługa, a potem dopiero wystawiona faktura VAT, to przeliczenia wartości
z faktury na PLN trzeba dokonać wg kursu waluty z ostatniego dnia roboczego, który poprzedzał wykonanie usługi (dzień powstania obowiązku podatkowego),

-         jeśli pierwsza została wystawiona faktura VAT, a potem dopiero wykonana usługa, to przeliczenia wartości
z faktury na PLN trzeba dokonać wg kursu waluty z ostatniego dnia roboczego, który poprzedzał wystawienie faktury.

Dokonując, więc przeliczenia wartości z faktury VAT w walucie obcej na PLN należy dokładnie sprawdzić datę powstania obowiązku podatkowego i datę wystawienia, widniejącą na fakturze. To warunkuje przyjęcie odpowiedniego kursu do przeliczenia wartości z faktury w walucie obcej na PLN.

Szczególne przypadki przeliczenia wartości z faktury VAT w walucie obcej na PLN – na co trzeba uważać?

 

Problematyczne bywa niestety przeliczenie wartości widniejącej w walucie obcej na tzw. fakturze zbiorczej.
W tym przypadku konieczne jest przeliczenie tejże wartości na PLN oddzielnie dla każdej transakcji, którą uwzględnia zbiorcza faktura. Biorąc kursy do przeliczenia, należy uwzględnić odpowiednie kursy wg powstania obowiązku podatkowego do każdej z tych transakcji.

 

Warto również pamiętać, że przy transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
jak i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów sprzedawcy nie wystawiają specjalnych faktur zaliczkowych.  Zatem, jeśli mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, należy dokonać przeliczenia wartości z faktury dokumentującej całą transakcję w walucie obcej na PLN wg kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego (ostatni dzień roboczy poprzedzający wystawienie tej faktury).

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!