Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Podatki na Nowy Rok

Są rzeczy w kalendarzu tak pewne, że nikogo nie dziwią. Zawsze na koniec roku mamy imprezę sylwestrową, a długo przed nią dopada nas ból głowy z powodu … nowych regulacji podatkowych.

Z tego wpisu dowiesz się:

 1. jakie działa podstawowy mechanizm podatkowy?
 2. dlaczego wysokość podatku wyznaczają koszty?
 3. czym jest opodatkowanie nominalne?
 4. jak stosować legalną optymalizację opodatkowania?
 5. w jaki sposób działa Estoński CIT?
 6. czy unikanie opodatkowania to zamknięty rozdział?
 7. spółka komandytowa, czyli koniec pewnej historii 
 8. uwaga, spółka jawna na cenzurowanym!
 9. czy nadchodzi ryczałtowy zawrót głowy?
 10. co na odcinku małego CIT’u?
 11. podsumowanie - i dokąd teraz podatniku?

 

Jak działa mechanizm podatku?

Główne podatki, które płacą przedsiębiorcy operują w swojej nazwie pojęciem “dochodu”. Dochód to kwota jaka pozostaje nam po rozliczeniu kosztów jej uzyskania. Mechanizm jest w założeniu prosty:

 1. przychód (wartość sprzedaży, wystawionych faktur, rachunków);
 2. koszty uzyskania (koszty wytworzenia produktów, nabycia towarów, koszty operacyjne, finansowe i inne);
 3. dochód (podstawa opodatkowania);

Diabeł tkwi w kosztach

Nie każdy wydatek, czyli rzeczywisty koszt jaki poniósł prowadzący swoją firmę przedsiębiorca jest kosztem podatkowym. Możemy ponosić wydatki, które wcale kosztami kwalifikowanymi jako podatkowe nie są. Oznacza to, że nie mają one wpływu na wyznaczenie podstawy opodatkowania, czyli poziomu dochodu od którego naliczany jest podatek.

Opodatkowanie rzeczywiste

Sama stawka podatku dochodowego nie jest najważniejszym miernikiem jego wysokości. Podstawę opodatkowania (dochód) wyznacza bowiem lista wyłączeń i ograniczeń w kwalifikacji kosztu jako pozycji podatkowej. Wg wielu wyliczeń nominalne (tzn “z nazwy”) opodatkowanie przedsiębiorców na poziomie stawki 19% częstokroć oznaczało ok +/- 24% rzeczywistego ciężaru podatkowego. 

Dyskretny ciężar regulacji

Rozpoznawanie podatkowej kwalifikacji kosztów i związane z tym planowanie podatkowe jest codziennym obowiązkiem służb księgowych każdego średniego i dużego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony aparat skarbowy Państwa systematycznie domyka rozwiązania, które uznaje za szkodliwe praktyki optymalizacji podatkowej. Skutkiem ubocznym oczywiście jest przyrost regulacji, limitów i zakazów. To co było jeszcze kilka lat proste, dziś zaczyna przypominać gęstniejący las regulacji.

 

 

Odroczenie podatku dla inwestujących

Wszyscy przedsiębiorcy są równi wobec prawa, ale każde państwo rezerwuje sobie prawo do tworzenia zachęt promujący określony typ działalności gospodarczej. Firmy, które stanowią krajową bazę produkcyjną, a co za tym idzie także eksportową, otrzymają od nowego roku bonus. Rząd przygotował rozwiązanie polegające na odroczeniu opłaty podatku dochodowego w zamian za inwestycje. Rozwiązanie to przyjęło się nazywać “Estońskim CIT”.

Estoński CIT

Mechanizm wydaje się być niezwykle prosty w swych założeniach. Przedsiębiorca (podatnik CIT) zyskuje kilkuletnie odroczenie rozliczenia swojego podatku dochodowego w zamian za realizację programu inwestycji w swój majątek trwały. Pobór podatku dochodowego ma nastąpić dopiero z chwilą wypłaty dywidendy. Sama dywidenda jest oczywiście dobrowolna, nikt nie zmusza udziałowców do jej wypłaty. W ten sposób właściciele spółki kuszeni są, aby ze swojej firmy zrobić “skarbonkę” w której odkłada się majątek w postaci maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, zamiast “cytrynę” z której wyciska się ostatnie soki.  

 

Więcej na temat “Estońskiego CIT” przeczytasz w naszym wpisie, kilknij tutaj.

Spalona ziemia unikania opodatkowania

Swego czasu rozwiązania tzw “optymalizacji podatkowej” były świetnie prosperującą branżą. Bałagan prawny był taki, że nawet przysłowiowy sklep rybny mógł wypłynąć na ciepłe wody cypryjskich operacji podatkowych, uwalniając się od PITu lub i CIT’u, a jednocześnie dalej sprzedając śledzie na zbiegu dwóch ulic w Krakowie. Do czasu. Na pierwszy ogień poszły dziurawe traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania, a po uszczelnieniu tego odcinka nadszedł czas na skrupulatne regulacje wewnętrzne.

SKA, SK - to już nie jest kraj dla tych spółek

Pierwotna polska regulacja prawna spółki komandytowo-akcyjnej była swego rodzaju kuriozum. W przestrzeni Europy kontynentalnej obowiązuje co do zasady niemiecka percepcja spółki komandytowo akcyjnej jako wariantu (typu) spółki akcyjnej. Może podlegać ona osobnym kodyfikacjom, niemniej jednak nie zmienia to istoty rzeczy jaką jest traktowanie SKA jako spółki kapitałowej i podatnika. Odmienne jest podejście brytyjskie, gdzie “partnership limited by shares” jest spółka osobową.

 

Polska hybryda była kompletnym dziwolągiem zezwalającym na super agresywne rozwiązania podatkowe. W “dobrych czasach” w Polsce obowiązywały cztery różne sposoby opodatkowania dochodu SKA. Dlaczego cztery? Ponieważ więcej się już logicznie wymyślić nie dało. Ustawodawca wreszcie ogarnął ten bałagan i od 2014 SKA jest objęta CIT. 

Spółka komandytowa - witamy w CIT’ie

Podobnie do SKA również spółka komandytowa była wykorzystywana do budowy efektywnych podatkowo form biznesowych przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności właścicieli (komandytariuszy) poprzez zewnętrzny zarząd (często w formie spółki) i limitowany wkład majątkowy (sumę komandytową).

 

Cechą spółek osobowych jest jednoczesne prawo do prowadzenia spraw spółki (sprawowanie zarządu) i odpowiedzialność za jej zobowiązania - obydwa spoczywające na wspólnikach. W spółkach kapitałowych funkcję tę przejmuje formalnie powołany zarząd. Dotychczasowa konstrukcja spółki komandytowej łączyła te dwie różne konstrukcje tworząc rodzaj hybrydy. Korzyści z udziału w zyskach spółki były rozliczane jak przy spółkach osobowych, a odpowiedzialność z tytułu zobowiązań ukształtowana była jak w spółkach kapitałowych.

 

Objęcie SK podatkiem CIT upodabnia ją w swej konstrukcji do rodzaju spółki z o.o. i tym samym stawia jej właścicieli przed dylematem co dalej. Utrzymywanie konstrukcji SK nie ma już tego samego sensu. Jeśli chcemy zachować korzyści podatkowe właściwe spółkom osobowym to należy przemyśleć konieczność przekształcenia np. w spółkę jawną.

Spółka jawna - na cenzurowanym

Ustawodawca przewiduje, możliwość nadania spółce jawnej statusu podatnika CIT jeśli jej udziałowcami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Uniknięcie CIT jest możliwe, jeśli zostaną spełnione określone wymogi informacyjne.

 

Ryczałtowy zawrót głowy?

System prawny pozwala nam na alternatywny sposób rozliczania się przedsiębiorcy z fiskusem. Tym sposobem jest podatek zryczałtowany. Zasadza się na idei opodatkowania określonego typu przychodu zamiast dochodu przedsiębiorcy wybraną stawką. Innymi słowy, koszty przestają mieć podatkowe znaczenie. Aktualne stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5% i 3,5% w zależności od rodzaju przychodu. Dotąd ustawodawca wymieniał kategorie działalności gospodarczych, którym wolno korzystać z tego rozwiązania, z nowym rokiem szykuje się radykalna zmiana - ustawa wymieni tych, którym nie wolno, a cała reszta - najwyrażniej - dostanie wolną rękę.

 

Radykalnie podwyższony zostaje także limit przychodów, który dotąd był drugim ważnym ograniczeniem. Ze skromnych 250 tys EUR rośnie aż do 2 mln EUR rocznie.

 

Warto obserwować ten kierunek zmian, ponieważ może być dla drobnego przedsiębiorcy doskonała okazja do ogromnego uproszczenia swoich rozliczeń księgowych i podatkowych. Na ile będzie to rozwiązanie praktyczne i podatkowo opłacalne - czas pokaże. 

Drobne postępy małego CIT’u

Lubimy płacić niskie podatki, prawda? Drobni przedsiębiorcy korzystają z niewątpliwego dobrodziejstwa jakim jest 9% CIT (zamiast dawnego 19%) jeśli ich przychody roczne nie przekraczały 8,747 mln zł, od nowego roku będzie to już 9,031 mln zł.

Podsumowanie

Szykują się nam poważne zmiany w kilku obszarach. Niewątpliwie największymi tematami są:

 1. Estoński CIT (czytaj więcej tutaj);
 2. CIT spółki komandytowej;
 3. ryczałtowa forma opodatkowania; 

 

Przedsiębiorcy, których te zmiany dotyczą rozważają już dziś w jaki sposób zarządzać swoimi sprawami, tak aby z nadchodzących zmian wyciągnąć maksimum korzyści i uniknąć niepotrzebnych komplikacji.

 

W tym zakresie możesz liczyć na pomoc, wiedzę i doświadczenie naszego biura księgowego.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!