Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Zmiany w zakresie białej listy podatników

Zapłata dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności chroni przed sankcjami w podatkach dochodowych.

1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa zmieniająca zasady funkcjonowania wykazu podatników VAT tzw. „białej listy podatników VAT”. 

            Nowelizacja ta przewiduje możliwość niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu w PIT i CIT oraz dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT. Sankcje przewidziane w przypadku dokonywania płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników nie znajdą zastosowania  w przypadku dokonania przelewów na  rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:

           

            a) służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych (tzw. tzw. rachunki cesyjne) lub

            b) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę w zakresie prowadzonej działalności faktoringowej, lub

            c) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędących rachunkiem rozliczeniowym

 

            – jeżeli podatnik uzyska informację od banku, SKOKu lub wystawcy faktury o tym, że      rachunek wskazany do zapłaty jest jednym z rachunków, o których mowa powyżej.

 

            Bez wątpienia szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest wyłączenie sankcji w przypadku uregulowania zapłaty na rachunek niewykazany na tzw. „białej liście” z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

 

            Sankcje przewidziane w przypadku dokonywania płatności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników nie mają również zastosowania w momencie,  gdy zapłata należności przez podatnika wynika z faktur dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

 

            Ustawa rozwiała również dotychczasowe wątpliwości dotyczące ilości składanych zawiadomień. Jak wynika z nowelizacji - zawiadomienie można składać jednorazowo przy pierwszej zapłacie należności przelewem.

 

            Ponadto zmianie uległ organ, do którego zawiadomienie powinno zostać wysłane, a także termin na jego złożenie.  Do dnia 7 lipca br. zawiadomienie należało składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Zgodnie z nowymi przepisami właściwym naczelnikiem jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika, który zapłacił fakturę. Termin natomiast został wydłużony z 3 dni do 7 dni.   

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!