Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Zaskakujące wyroki dotyczące ewidencji IP BOX

Ewidencja umożliwiająca sporządzenie w terminie deklaracji podatkowej, nie może zostać uznana za prowadzoną nieprawidłowo lub niespełniającą przesłanek ustawowych tylko z tego względu, że nie jest prowadzona na bieżąco.

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 sierpnia 2020 r. (I SA/Wr 170/20) wypowiedział się w temacie IP BOX. Ulga ta dotyczy udzielenia preferencyjnej 5% stawki opodatkowania dla dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (m.in.: patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowy oraz autorskich praw do programów komputerowych). Została ona wprowadzona do polskich regulacji w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i zatrzymania własności intelektualnej w Polsce. Z przywołanej preferencji podatnik może skorzystać, jeżeli prowadzi działalność badawczo-rozwojową i osiąga dochód z kwalifikowanego IP. Dodatkowo podatnik musi spełnić szereg wymogów formalnych, do których zaliczamy m.in. odrębną księgowo-podatkową ewidencję na potrzeby ustalenia dochodu z tego tytułu.

Do niedawna organy interpretacyjne konsekwentnie stały na stanowisku, zgodnie z którym ewidencja ta prowadzona powinna być na bieżąco.  Stanowisko to zostało jednak przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne uznane za nieprawidłowe.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej odmówił podatnikowi prawa do ulgi, argumentując swoje stanowisko tym, że ewidencja podatkowa na potrzeby ulgi powinna być sporządzona na bieżąco i konieczne jest jej prowadzenie przed skorzystaniem z uprawnienia.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się jednak WSA we Wrocławiu, wskazując, że niezasadne jest zastrzeganie, że ewidencja musi być prowadzona na bieżąco, zwłaszcza że ulga może zostać zastosowana dopiero w zeznaniu rocznym składanym po zakończeniu roku podatkowego.

Jak wynika z przytoczonego orzeczenia nieistotne jest to czy podatnik będzie prowadził odrębną ewidencję podatkową na bieżąco, czy też dopiero w chwili podjęcia decyzji o chęci skorzystania z 5 % stawki opodatkowana.

Podobne orzeczenie zapadło również 30 lipca 2020 r.  w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt I SA/Go 115/20), w którym to sąd stwierdził, że przepisy nie nakazują, by ewidencja była prowadzona z góry, od początku prowadzenia działalności dotyczącej danego prawa i można być sporządzona na podstawie danych historycznych w momencie, w którym podatnik zdecyduje się skorzystać z ulgi.

Przytoczone wyroki bez wątpienia będą miały korzystne skutki dla podatników, którzy pomimo spełnienia wszystkich przesłanek potrzebnych do zastosowania ulgi nie skorzystały z niej ze względu na brak bieżącej ewidencji.

Jednolita linia orzecznicza może otworzyć furtkę dla rozliczenia IP Box poprzez złożenie korekty za rok 2019.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią! Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocąformularza online.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!