Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Wydanie JPK na żądanie – kiedy i kogo to dotyczy?

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony, jako obligatoryjne działanie wszystkich podatników od stycznia 2018 roku. Kolejnym krokiem ustawodawcy jest wprowadzenie od lipca 2018 roku Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie. W znacznym stopniu pliki te mają uszczelniać system podatkowy w Polsce.

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony, jako obligatoryjne działanie wszystkich podatników od stycznia 2018 roku. Kolejnym krokiem ustawodawcy jest wprowadzenie od lipca 2018 roku Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie. W znacznym stopniu pliki te mają uszczelniać system podatkowy w Polsce.

Co zawiera Jednolity Plik Kontrolny na żądanie?

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie zawiera w sobie sześć struktur:

  • faktury VAT,

  • dokumentację magazynową,

  • zapisy ewidencyjne przychodów podatnika ryczałtowego,

  • zapisy powiązane z obrotami,

  • zapisy ujęte w księdze rachunkowej,

  • zapisy księgi przychodów i rozchodów.

Obowiązkiem wydania JPK na żądanie objęci zostali ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe w elektronicznej formie. Podatnicy, którzy wystawiają faktury VAT w formie tradycyjnej nie są zobowiązani do podjęcia takiego działania.

Kto i jak może żądać od przedsiębiorcy wydania Jednolitego Pliku Kontrolnego w trybie „na żądanie”?

Podmiotem, który może zażądać okazania przez przedsiębiorcę jednej z wyżej wymienionych struktur, jest właściwy miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy urząd skarbowy. Dzieje się tak, kiedy urząd prowadzi:

  • czynności sprawdzające,

  • kontrolę podatkową,

  • kontrolę celno-skarbową,

  • postępowanie podatkowe.

Urzędy powyższe struktury wykorzystują do przeprowadzania tak zwanych kontroli krzyżowych, kiedy to prócz sprawdzania samego podatnika o wyjaśnienia proszeni są jego kontrahenci, którzy używają do wystawiania dokumentów specjalnych programów komputerowych.

Urząd skarbowy wysyła do podatnika żądanie przedstawienia określonej struktury JPK. Podatnik ma nie mniej niż trzy dni na przedstawienie takiej struktury, jednak dokładne terminy są podawane
w stosownym wezwaniu, wysyłanym przez urząd skarbowy do podatnika.

Co się dzieje, jeśli podatnik nie przygotuje w stosownym terminie odpowiednich struktur po wezwaniu go do wydania „jednolitego pliku kontrolnego na żądanie”?

Podatnik, który na żądanie urzędu nie przekaże stosownych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, może liczyć się z konsekwencjami, w tym finansowymi. Jedną z kar jest kara porządkowa, której wysokość może sięgać nawet 2800 zł. Dalsze sankcje uzależnione są od wielkości należności podatkowej. W przypadku wykroczenia skarbowego do 10 000 zł  jest to grzywna do wysokości
4200 zł, nakładana mandatem, do 21 000 zł nakazem sądowym, do 42 000 zł wyrokiem sądowym. Jeśli chodzi o przestępstwo skarbowe, to kara wymierzona nakazem sądu może wynieść od 700 do 5 600 000 zł lub wyrokiem sądowym od 700 zł do 20 160 000 zł.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!