Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Wpłata na rachunek VAT inny niż sprzedawcy

Pomyłka przy wykonaniu przelewu to sytuacja incydentalna dla wielu osób, ale zdarzyć się może każdemu. Niestety jednak taki błąd implikuje wiele problemów. Zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy przelewu.

Skutki dla odbiorcy przelewu

Jeśli wpłacający przelał środki w analizowanym stanie faktycznym na zły numer rachunku, należy przeanalizować, jak ma zachować się odbiorca błędnego przelewu. Czy odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT?

Otóż nie. By miał ponosić ww. odpowiedzialność, musiałaby wpłacona kwota być należna. Takiego status nie ma, gdyż ma jedynie status kwoty omyłkowo wpłaconej na jego rachunek.

Zatem, odbiorca przelewu ma jedynie obowiązek dokonać pilnego zwrócenia kwoty, którą błędnie otrzymał, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Analiza dotychczasowych interpretacji indywidualnych wydanych do analogicznych spraw doprowadza zaś do wniosku, że odbiorca błędnego przelewu może otrzymane środki pilnie zwrócić na dwa sposoby. Mianowicie może:

  • oddać bezpośrednio uzyskaną błędnie płatność na rachunek VAT podatnika, od którego środki te uzyskał,
  • przekazać płatność bezpośrednio na rachunek VAT właściwego sprzedawcy, wskazanego na fakturze, zwykle po ustalenia tego z podmiotem, który błędnie wpłacił pierwotnie środki.

Skutki dla nadawcy przelewu

Popełniając analizowany błąd przy wykonaniu przelewu nadawca oczywiście ma niezapłaconą fakturę. Musi, więc powziąć działania, celem naprawy swojego błędu. Rozwiązania w tym zakresie są dwa:

  • ponawia przelew i wpłaca kwotę raz jeszcze, z tym, że na odpowiednie konto. Kolejno komunikuje się
  •  z odbiorcą błędnego przelewu i prosi o zwrot na swój rachunek środki z błędnej wpłaty. Gdy odbiorca błędnego przelewu nie wykona tego, może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego, wytaczając powództwo z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia przeciwko odbiorcy błędnego przelewu
  •  i o zwrot środków,
  • komunikuje się bezpośrednio z odbiorcą pierwszego, błędnie wykonanego przelewu i wskazuje odbiorcy,
  • by otrzymane środki bezpośrednio przekazał na właściwy rachunek z faktury do sprzedawcy w jego imieniu.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!