Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Ulga na złe długi po 1.07.2015

Z ulgi na złe długi do 01.07.2015 podatnik mógł każdorazowo skorzystać do należności których nieściągalność została uprawdopodobniona ( dłużnik nie uregulował jej lub nie dokonał jej zbycia w ciągu 150 dni od terminu płatności zawartego na fakturze lub w umowie).

Wierzyciel w takim przypadku miał prawo do korekty podatku należnego, natomiast dłużnik był zobowiązany do skorygowania VAT-u naliczonego.

Ustawodawca wprowadza nowymi przepisami zmiany, które dotyczą zarówno wierzyciela jak też dla dłużnika.

Wierzyciel będzie miał możliwość skorzystania z tych przepisów do nieuregulowanych należności, również jeżeli dotyczą one podmiotów w jakikolwiek sposób z nim powiązanych, niezależnie czy jest to powiązanie kapitałowe, majątkowe lub rodzinne, dotychczasowe przepisy wykluczały taką możliwość - podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy.

Druga istotna zmiana to wprowadzenie do ustawy zapisu zgodnie z którym dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty VAT-u z nieopłaconych w terminie faktur w przypadku, gdy na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym mija 150 dzień od terminu płatności znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Do tej pory przepisy odnosiły się do takiej sytuacji tylko po stronie wierzyciela, uniemożliwiając mu skorzystanie w takim przypadku z prawa do korekty podatku należnego. Dzięki tej korzystnej zmianie podmioty, które już są w trudnej sytuacji finansowej nie będą dodatkowo obciążane koniecznością skorygowania kwot podatku naliczonego.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!