Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Ulga na złe długi na przykładach

Od 2020 roku na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) zaczną obowiązywać przepisy dotyczące ulgi na złe długi.

Wierzyciel będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu jej terminu płatności wskazanego na fakturze, lub w umowie. Dłużnik natomiast będzie miał obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty zobowiązania, które nie zostały przez niego uregulowane w terminie 90 dni od daty płatności. Dowiedz się, jak została uregulowana ulga na złe długi w podatkach dochodowych i przeczytaj dodatkowy artykuł: Ulga na złe długi w podatku dochodowym.

 

Przykład 1.

Podatnik 10 lutego 2020 r. wystawił kontrahentowi fakturę na kwotę 10 000 zł netto z terminem płatności do 15 lutego 2020 r. Kontrahent nie zapłacił faktury w ustawowym terminie 90 dni, licząc od dnia kolejnego po upływie terminu jej płatności. W maju 2020 r. podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na złe długi z tytułu podatku dochodowego. 

 

Przykład 2.

Podatnik 10 lutego 2020 r. wystawił kontrahentowi fakturę na kwotę 10 000 zł netto z terminem płatności do 15 lutego 2020 r. Kontrahent uregulował fakturę w ciągu 60 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego na fakturze. Podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulgi na złe długi z podatku dochodowego. 

 

Przykład 3. 

Podatnik 10 lutego 2020 r. wystawił swojemu zagranicznemu kontrahentowi fakturę na kwotę 10 000 zł netto z terminem płatności 15 lutego 2020 r. Zagraniczny kontrahent nie zapłacił faktury w ustawowym terminie 90 dni, licząc od dnia kolejnego po upływie terminu jej płatności. Podatnik nie ma prawa skorzystania z ulgi na złe długi. Ulga ta nie ma zastosowania do podmiotów, których dochody są opodatkowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Przykład 4. 

Podatnik 25 grudnia 2019 r. wystawił kontrahentowi fakturę na kwotę 10 000 zł netto z terminem płatności do 30 grudnia 2019 r. Kontrahent nie zapłacił faktury w ustawowym terminie 90 dni, licząc od dnia kolejnego po upływie terminu jej płatności. Czy podatnik będzie miał prawo do zastosowania ulgi na złe długi w 2020 r.? Nie, podatnik nie będzie miał prawa do zastosowania ulgi na złe długi, ponieważ termin zapłaty upłynął przed 2020 r. 

 

Przykład 5. 

Podatnik 10 lutego 2020 r. wystawił kontrahentowi fakturę na kwotę 10 000 zł netto z terminem płatności do 15 lutego 2020 r. Kontrahent nie zapłacił faktury w ustawowym terminie 90 dni, licząc od dnia kolejnego po upływie terminu jej płatności. Podatnik w przedstawionym stanie faktycznym zastosował ulgę na złe długi i obniżył swoją podstawę opodatkowania o kwotę 10 000 zł netto. Następnie po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia dochodu kontrahent uregulował całą wierzytelność. Co w takiej sytuacji powinien zrobić podatnik? 

 

W przypadku gdy po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia dochodu, wierzytelność została uregulowana, to podatnik obowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wierzytelność została uregulowana. 

 

Przykład 6. 

Podatnik 10 lutego 2020 r. Wystawił kontrahentowi fakturę na kwotę 10 000 zł netto z terminem płatności do 15 lutego 2020 r. Kontrahent nie zapłacił faktury w ustawowym terminie 90 dni, licząc od dnia kolejnego po upływie terminu jej płatności. Podatnik w przedstawionym stanie faktycznym zastosował ulgę na złe długi i obniżył swoją podstawę opodatkowania o kwotę 10 000 zł netto. Co w takiej sytuacji powinien zrobić kontrahent? 

 

Kontrahent (dłużnik) jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty, która nie została uregulowana.

Chcesz wiedzieć więcej o Uldze na złe długi ? Przeczytaj pierwszą część artykułu dostępną po linkiem: Ulga na złe długi

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!