Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość, – co to oznacza?

Dla wielu przedsiębiorców przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość nie jest wyborem, a obowiązkiem. Dzieje się tak wtedy, jeśli w minionym roku podatkowym wypracowali oni przychody z działalności na tak wysokim poziomie, że nie mogą już stosować tej preferencyjnej formy – podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a muszą od kolejnego roku podatkowego przejść na pełną księgowość. Temu „przejściu” towarzyszy w rzeczywistości szereg istotnych czynności do zrealizowania.

Dla wielu przedsiębiorców przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość nie jest wyborem, a obowiązkiem. Dzieje się tak wtedy, jeśli w minionym roku podatkowym wypracowali oni przychody z działalności na tak wysokim poziomie, że nie mogą już stosować tej preferencyjnej formy – podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a muszą od kolejnego roku podatkowego przejść na pełną księgowość. Temu „przejściu” towarzyszy w rzeczywistości szereg istotnych czynności do zrealizowania.

Kiedy przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełne księgi rachunkowe jest konieczne?

Opisywane przejście jest konieczne, gdy przedsiębiorca ze swojej działalności wypracuje zbyt wysokie przychody w minionym roku podatkowym, tj., gdy jego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w danym roku będą większe od równowartości kwoty 2 000 000 EUR (wg kursu EUR na dzień 01.10. roku poprzedzającego dany rok obrotowy).

Dwie istotne czynności przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość – zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz otwarcie pełnych ksiąg

Przy przeprowadzeniu analizowanego działania kluczowe są dwa zestawy czynności, tj. zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz otwarcie pełnych ksiąg. To drugie działanie jest szczególnie trudne, bowiem wymaga wprowadzenia początkowych wartości aktywów i pasywów firm. Ich ustalenie musi być przeprowadzone na podstawie m.in. informacji gromadzonych uprzednio w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (często informacje niepełne, częściowe w danym temacie).

W ramach zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy zrealizować takie działania, jak:

 • Przeprowadzenie podsumowania wszystkich pozycji, wykazywanych w poszczególnych kolumnach podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • Przeprowadzenie i przygotowanie zestawienia końcowego, tzw. spisu z natury towarów i materiałów,

 • Wyliczenie wyniku z prowadzonej działalności na dzień zamknięcia podatkowej księgi przychodów
  i rozchodów.

Otwarcie pełnych ksiąg rachunkowych będzie sprowadzało się do zrealizowania takich czynności, jak:

 • Zebranie możliwie najbardziej szczegółowych i wiarygodnych informacji, na podstawie, których zostaną określone źródła finansowania działalności jednostki gospodarczej (w tym przeprowadzenie inwentaryzacji majątku danej firmy),

 • Ustalenie zasad rachunkowości (np. opracowanie i przyjęcie polityki rachunkowości danej jednostki gospodarczej),

 • Wyliczenie wartości pasywów i aktywów, które będą wykazane w bilansie na dzień otwarcia pełnych ksiąg rachunkowych dla danej jednostki gospodarczej,

 • Zatwierdzenie opracowanego inwentarza dla danej jednostki gospodarczej,

 • Przygotowanie bilansu otwarcia jednostki gospodarczej,

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych,

 • Rozpoczęcie prowadzenia szczegółowej ewidencji operacji gospodarczych, respektowanie w działalności firmy zasad rachunkowości.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!