Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Polski ład - ulga na sponsoring

Podatnicy PIT i CIT wspierający działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.

POLSKI ŁAD – ULGA NA SPONSORING

Podatnicy PIT i CIT wspierający działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów.

 

Wraz z Polskim Ładem została wprowadzona tzw. ulga sponsoringowa. Podatnicy, którzy spełnią warunki do zastosowania ulgi i skutecznie ją zrealizują, obniżą podstawę opodatkowania o 50% kwot ponoszonych na cele określone w ustawie.

W ramach ulgi będzie można odliczyć koszy poniesione na działalność:

 - sportową,

 - kulturalną

 - wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

 

Wydatki na działalność sportową

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

 1. klubu sportowego niedziałającego w celu osiągnięcia zysku,
 2. stypendium sportowego (przyznawanego przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe).
 3. imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową.

Wydatki na działalność kulturalną

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie:

 1. instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

 

Wydatki wspierające szkolnictwo wyższe i naukę

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

 1. stypendia,
 2. finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie – chodzi o czesne za udział w studiach podyplomowych, w zakresie kształcenia specjalistycznego lub w innych formach,
 3. finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów,
 4. sfinansowanie studiów dualnych (organizowanych przez pracodawcę we współpracy z uczelnią), na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk,
 5. wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier.

 

O czym należy pamiętać?

Aby móc skorzystać z dodatkowego 50% odliczenia od podstawy opodatkowania, to należy pamiętać o tym, że ustawodawca niejako wiążę ulgę sponsoringową z kosztami uzyskania przychodu. Podatnik, który będzie chciał skorzystać z omawianej ulgi będzie musiał wykazać, że koszty wspierające działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę zostały uzyskane w celu uzyskania przychodu.

Przykład:

Przedsiębiorca (podatnik PIT) finansuje piłkarski klub sportowy w zamian za usługi reklamowe (zawodnicy klubu mają umieszczone na koszulkach logo firmy przedsiębiorcy).  

 

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem jeżeli kwota do odliczenia w ramach ulgi będzie wyższa niż dochód osiągnięty przez podatnika w danym roku, to podatnik nie ma możliwości skonsumowania ulgi w całości, niewykorzystana kwota ulgi przepada.

 

Sposób rozliczania ulgi

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Podsumowanie

W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych
kosztów:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 •  50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!

Skontaktuj się z nami, mailowo lub za pomocą formularza.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!