Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

PIT w 2019 r. - co się zmieni?

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi wiele zmian w prawie podatkowym także w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zmiany te – jak przekonuje strona rządowa – są wyrazem przyjęcia uproszczeń dla podatników. Warto wymienić i przeanalizować te najważniejsze.

Zwiększona kwota wolna od podatku z 6600,00 PLN do 8000,00 PLN

 

Pierwsza zmiana dotyczy tego, że zwiększono wysokość kwoty wolnej od podatku. Dotychczas jej wartość wynosiła 6600,00 PLN, a obecnie będzie wynosić 8000,00 PLN. To znaczy, że podatnicy, którzy w roku podatkowym mieli zarobek mniejszy niż 8000,00 PLN w ogóle nie będą musieli odprowadzić z tego podatku do Urzędu Skarbowego.

 

Uruchomienie platformy „Twój e-PIT” i urzędowe generowanie do rozliczenia PIT-37 i PIT-38

 

Ministerstwo Finansów wdrożyło również innowacyjny projekt, w ramach, którego dla podatników (na podstawie wcześniejszych deklaracji) będą wygenerowane do rozliczenia druki PIT-37 i PIT-38. Zadaniem podatnika będzie jedynie zalogowanie się do portalu „Twój e-PIT” i zatwierdzenie danych wygenerowanych.

 

Wprowadzenie nowego typu zatrudnienia tzw. umowy o pracę przy zbiorach dl rolników z 18% PIT

 

Podatnicy, którzy będą zatrudnieni na umowie o pracę przy zbiorach u rolników (praca sezonowa), będą podlegać obowiązkowi podatkowemu w PIT. Ich obowiązkiem będzie odprowadzenie 18% podatku od wypracowanych dochodów (przy założeniu, że roczne dochody tej osoby nie są wyższe niż 85 528,00 PLN).

 

Specjalne zasady rozliczania dochodów z tzw. działalności nierejestrowanej

 

Rozliczeniu z dochodów na zasadach podatku PIT będą również podlegać przedsiębiorcy, prowadzący działalność niezarejestrowaną o bardzo małych przychodach miesięcznych (nie większych jak 1050,00 PLN brutto).

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!