Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

VAT'owiec likwidujący firmę

Nie tylko podjęcie działalności gospodarczej implikuje określone obowiązki podatkowe. Podobnie jest również w przypadku jej zakończenia. Czynny podatnik VAT, musi sporządzić spis z natury, wg stanu na dzień zaniechania wykonywania czynności opodatkowanych.

Jak czynny podatnik VAT ma przygotować spis z natury?

Czynny podatnik VAT, gdy zdecyduje się na zakończenie własnej działalności gospodarczej, musi dokonać tzw. spisu z natury. To obowiązek, który wprost wynika z przepisów ustawowych, tj. art. 14 ust. 5 ustawy
o VAT. Przepis ten wskazuje, że sporządzenie spisu z natury na dzień zakończenia działalności gospodarczej jest kluczowe, niezbędne dla ustalenia kwoty podatku należnego. Sporządzony spis natury technicznie powinien zostać uwzględniony w ostatniej deklaracji VAT, którą przedsiębiorca złoży w odniesieniu do ostatniego okresu swojej działalności.

W praktyce sporządzenie ww. spisu sprowadza się do następujących aktywności:

  • Określenie ceny nabycia, albo kosztu wytworzenia towarów, materiałów handlowych, rzeczowych składników majątku, środków trwałych, które ma przedsiębiorca na dzień zakończenia działalności,
  • W sytuacji, jeśli wraz z likwidacją firmy, przedsiębiorca dokonał sprzedaży wszystkich towarów, materiałów handlowych, środków trwałych, rzeczowych składników majątku, powinien również sporządzić spis natury, wskazując, że wartość ww. elementów jest zerowa i to również powinno być wykazane w ostatniej deklaracji VAT.

 

Inne obowiązki likwidującego firmę w dziedzinie VAT, – jakie?

Likwidujący firmę przedsiębiorca oprócz sporządzenia spisu natury powinien odpowiednio zawiadomić organy skarbowe o tym, że nie będzie wykonywać dotychczasowych czynności, podlegających opodatkowaniu VAT. W tym zakresie praktykowane jest składanie specjalnego formularza VAT – Z, za pośrednictwem, którego podatnik zawiadamia o zakończeniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. W dokumencie tym podatnik wskazuje powód zakończenia wykonywania danej działalności, datę zakończenia wykonywania działalności, sprezycowanie miesiąca i urzędu skarbowego, do którego w toku działalności przedsiębiorca złożył ostatnią deklarację VAT ze swojej aktywności.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!