Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Nowe wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania białej listy. Objaśnienia opublikowane zostały w prostej formie pytań, które najczęściej wpływały do Krajowej Informacji Skarbowej.

Wykaz podatników od samego początku (biała lista funkcjonuje od 1 września br.) sprawia przedsiębiorcom wiele kłopotów, niejednokrotnie nie wiedzą kiedy powinni z niej skorzystać, a dodatkowo obawiają się poważnych sankcji.

 

Jak wynika z objaśnień MF, weryfikacja kontrahenta za pośrednictwem białej listy jest bardzo ważna, ogranicza ona ryzyko wplątania się w oszustwa z zakresu VAT oraz pozwala uniknąć sankcji tj. brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czy solidarna odpowiedzialność za nieuiszczenie przez kontrahenta podatku VAT. Dodatkowo weryfikacja formalna kontrahenta jest jedną z podstawowych przesłanek branych pod uwagę przy ocenie dochowania należytej staranności przez podatników. W wyjaśnieniach możemy znaleźć odpowiedzi na pytania z zakresu wirtualnych rachunków kontrahentów, szybkiej płatności internetowej, dowodów korzystania z białej listy, a także płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów. 

 

Jak udowodnić korzystanie z białej listy? 

Jak wynika z objaśnień MF, aby udowodnić weryfikację kontrahenta, należy wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić zrzut ekranu) lub wydrukować. 

Co z płatnościami za pomocą np. karty debetowej czy kredytowej lub szybkich płatności internetowe?

Jak wynika z objaśnień MF, płatności takimi instrumentami nie są uznawane za „płatności dokonane przelewem”, tzn. nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu podatników VAT. A zatem zapłacenie kartą lub pay-by-linkiem nie będzie skutkować poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych (utratą kosztów uzyskania przychodu).

Co z płatnościami na rzecz zagranicznych kontrahentów, którzy nie są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT?

W Wykazie podatników VAT nie ma numerów zagranicznych rachunków bankowych, ponieważ nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu Prawa bankowego lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Płatności na konto z wykazu dotyczą tylko tych podmiotów zagranicznych, które są zarejestrowane dla potrzeb VAT jako podatnicy VAT czynni w Polsce.

Co zrobić gdy w wykazie nie ma kontrahenta, z którym chcę zawrzeć transakcję?

Jak wynika z objaśnień MF w takiej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony.

Dodatkowo zweryfikować, czy kontrahent nie jest zwolniony podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub przedmiotowo.Wykaz wszystkich pytań został opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów-Krajowej Administracji Skarbowej i na podatki.gov.pl .

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!