Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r.:

  • zaczną obowiązywać sankcję dotyczące białej listy podatników. Podatnik, który dokona wpłaty za fakturę powyżej 15.000 zł na rachunek bankowy nieujawniony na białej liście, nie będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodu płatności, dokonanej na rachunek niewskazany w białej liście podatników,

  • zaczną obowiązywać sankcje dot. mechanizmu podzielonej płatności. Jeżeli podatnik ureguluje fakturę (która opiewa na kwotę powyżej 15.000 zł, dokumentuje dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u., i jest oznaczona "mechanizm podzielonej płatności”) z pominięciem tego mechanizmu, to nie będzie mógł zaliczyć jej w koszty uzyskania przychodów,

  • podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy,

  • Każdy podatnik i płatnik będzie posiadał indywidualny rachunek podatkowy. Będzie on służył do regulowania należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych,

  • wchodzi w życie obowiązek używania kas fiskalnych online, który będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie: świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,  sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

  • wchodzi w życie ulga na złe długi w podatkach dochodowych. Dzięki nowym przepisom wierzyciel będzie miał prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie,

  • wchodzi w życie docelowa niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 17 proc.

 

Od 1 kwietnia 2020 r.: 

  • zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT, która co do towarów będzie bazować na strukturze Nomenklatury Scalonej, zaś w zakresie usług będzie opiewać na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.

 

Od 1 lipca 2020 r.: 

  • wchodzi w życie obowiązek używania kas fiskalnych online, który będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie: świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!