Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Na czym polega tzw. „ulga na złe długi”?

Ulgi podatkowe z oczywistych względów cieszą się zainteresowaniem Podatników od zawsze. Jest to zmniejszenie wartości podatku do zapłaty, które w polskim systemie podatkowym występuje w różnej postaci. Także dostępna jest dla pewnej grupy Podatników tzw. „ulga na złe długi”.

Ulgi podatkowe – znaczenie stosowania

Istotą ulgi podatkowej jest zmniejszenie wartości podatku do zapłaty. Ulgi występują w formie zmniejszenia podstawy podatku, zmniejszenia stawek podatkowych i zmniejszenia ustalonej wcześniej kwoty podatku. Ulgi podatkowe mają przedmiotowy, podmiotowy i podmiotowo- przedmiotowy charakter.

 

Ulga na złe długi – procedura krok po kroku

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem podatku VAT, może skorygować swój podatek, który dotyczy faktur sprzedażowych, które są nieściągalne i zostało to udowodnione. Zmniejszeniu ulega podstawa opodatkowania i dotyczy ona wyłącznie części faktury VAT, która została określona jako nieściągalna. Pojęcie nieściągalności zostało zdefiniowane jako stan, w którym dana wierzytelność nie została uregulowana w przeciągu 150 dni od terminu jej zapłaty, który widniał na fakturze lub w umowie.

 

Uzyskanie ulgi na złe długi przez Sprzedawcę i Wierzyciela – jak to zrobić?

Codziennością dla wielu Przedsiębiorców jest przesuwanie terminów opłacenia faktur, przez co sprzedający popadają w kłopoty finansowe i tracą płynność finansową. Wystawienie faktury sprzedażowej jest równoznaczne z obowiązkiem zapłacenia podatku. Jeśli w przeciągu 150 dni Przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty za fakturę może skorzystać ze skorygowania na minus podatku wynikającego z tej faktury , a także samego opodatkowania, jeśli zachodzą następujące przesłanki:

⦁ Odbiorca jest przedsiębiorstwem, który ma status czynnego podatnika podatku VAT i nie znajduje się w postępowaniu upadłościowym,

⦁ Sprzedawca i odbiorca są czynnymi podatnikami,

⦁ Od daty wystawienia faktury nie minęły dwa lata.

 Przedsiębiorca, który jest stratny może dokonać korekty i tym samym zmniejszyć podstawę opodatkowania za okres, w którym nastąpił brak ściągalności faktur. W tym tkwi specyfika tak naprawdę korzystania z tzw. „ulgi na złe długi”.Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!