Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Likwidacja działalności gospodarczej

Na przedsiębiorcy, który likwiduje swoją dotychczasową działalność gospodarczą, spoczywają specjalne obowiązki. Także wtedy, gdy ma status podatnika VAT. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze.

Na przedsiębiorcy, który likwiduje swoją dotychczasową działalność gospodarczą, spoczywają specjalne obowiązki. Także wtedy, gdy ma status podatnika VAT. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze.

Wykonanie spisu z natury

Podatnik VAT w oparciu o art. 14 ust. 5 ustawy o VAT na dzień zaprzestania działalności ma obowiązek dokonać spis z natury. Podatnik ma także obowiązek dołączenia informacji o ustalonej wartości takiego spisu i związanej z tym kwocie podatku.

Dla celów VAT w skład spisu z natury wchodzą:

  • Środki trwałe,

  • Rzeczowe składniki majątkowe,

  • Wyposażenie przedsiębiorstwa,

  • Towary, które nie były przedmiotem sprzedaży, a przy ich nabywaniu podatnik posiadał prawo do odliczenia podatku VAT, a nie skorzystał z tego prawa. Podstawą dla opodatkowania jest cena nabycia tych towarów,
    a kiedy nie można jej ustalić cena wytworzenia.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy przed podjęciem decyzji o zaprzestaniu działalności gospodarczej podatnik sprzedaje wszystkie składniki majątku. Jego obowiązkiem jest dołączenie do ostatniej deklaracji podatkowej informacji o dniu, w którym zakończył działalność oraz wartości zerowej dla spisu z natury.

Rozliczenie podatku (ewentualny zwrot nadpłaconego podatku)

Osoby fizyczne, które zaprzestają wykonywać czynności, które podlegają opodatkowaniu przysługuje zwrot różnicy podatku zamieszczonego w deklaracji za okres, w którym były zarejestrowanymi podatnikami. Także byli wspólnicy spółek mają prawo do zwrotu różnicy podatku, jednak niezbędne jest do tego złożenie deklaracji podatkowej z umową spółki oraz spisem rachunków bankowych osób, które były wspólnikami spółki.

Formalnie zamknięcie pracy fiskalnej

Należy także pamiętać o formalnościach związanych z zakończeniem pracy na kasie fiskalnej. Zgodnie
z paragrafem 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących podatnik ma obowiązek:

  • Dokonać raport dobowy i okresowy z kasy,

  • Złożyć wniosek w ciągu 7 dni od dnia zakończenia pracy na kasie o dokonanie odczytu pamięci takiej kasy fiskalnej,

  • Złożenia wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji,

  • Dokonania odczytu zawartości pamięci kasy przy pracowniku urzędu skarbowego.

 

Zawiadomienie miejscowego Naczelnika Urzędu Skarbowego

Podatnik, który zaprzestaje działalności gospodarczej, musi zgłosić to do naczelnika właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Dokonuje się tego na druku VAT –Z. Podatnik ma na to 7 dni od momentu zaprzestania działalności. Zgłoszenie jest podstawą dla Naczelnika do wykreślenia podatnika z rejestru VAT.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!