Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Koniec z korektą kosztów niezapłaconych faktur w 2016, a co z VAT-em?

Z dniem 1.01.2016 zostaną uchylone przepisy art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te dotyczyły konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań.

W uzasadnieniu projektu prezydenckiej ustawy nowelizacyjnej czytamy, że w przeprowadzonym wśród 38 firm doradztwa podatkowego rankingu najbardziej uciążliwych przepisów podatkowych, które utrudniają rozliczenia osobom fizycznym i firmom, czołowe miejsca w zestawieniu złych przepisów podatkowych przypadły właśnie tzw. korekcie kosztów. (…) regulacje te skomplikowały system rozliczeń i zwiększyły obciążenia administracyjne w firmach, w szczególności w małych, gdzie wdrożenie dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększyło koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy, które w założeniu miały pomóc najmniejszym i najsłabszym podmiotom na rynku, de facto im zaszkodziły.

W wielu firmach produkcyjnych problemem było wygenerowanie informacji o zapłatach za faktury dotyczące surowców, które zostały najpierw przekazane do produkcji a następnie sprzedane tworząc koszt jednostkowy wyprodukowanego towaru zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Kłopotów przysparzało też rozliczanie zakupów na raty oraz leasingu finansowego. Małe firmy na KPiR musiały dodatkowo prowadzić ewidencję zapłaconych z opóźnieniem faktur.

Jest to zmiana, której podatnicy z pewnością oczekiwali, już od samego początku obowiązywania przepisów pojawiały się bowiem głosy o ich uciążliwości i nieskuteczności - podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie. Dobrze, że po trzech latach obowiązywania przepisów ustawodawca postanowił przyznać się do błędu i zmienia regulacje w tym zakresie.

Co w okresie przejściowym? 

Przepisy przejściowe nowelizacji nie stanowią, że nowe brzmienie ustawy ma mieć zastosowanie tylko do kosztów uzyskania przychodów poniesionych od 1 stycznia 2016 r. Obowiązek korygowania kosztów zniknie w stosunku do wszystkich kosztów, dla których od 1 stycznia 2016 r. upłyną terminy określone obecnie art. 24d u.p.d.o.f. oraz art. 15b u.p.d.o.p. Jednocześnie jeżeli takowe terminy upływają do końca roku 2015, to podatnik musi dokonać korekty. Natomiast na podstawie art. 5 nowelizacji, po uregulowaniu zobowiązań będzie mógł o te koszty pomniejszyć podstawę opodatkowania.

Czy zmienią się regulacje dotyczące VAT?

Należy podkreślić, że zmiany dotyczą tylko kwestii korygowania kosztów, nie odnoszą się natomiast do konieczności korygowania VAT-u odliczonego z niezapłaconych faktur. Dłużnik, który nie ureguluje zobowiązania w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności, musi dokonać korekty odliczonej kwoty podatku wynikającą z faktury (chyba że jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji). Analogicznie wierzyciel ma prawo do korekty podatku należnego.

Podatnicy zatem powinni o tym pamiętać. Przepis dotyczący korekty w podatku VAT być może nie jest tak uciążliwy jak ten, który zaaplikowano nam w odniesieniu do kosztów, niemniej jednak wymaga od podatników czujności i zapewnienia szczegółowej ewidencji, na odpowiednim poziomie. - zaznacza Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

MBB

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!