Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Komunikacja z Ministerstwem Finansów w sprawie korekty JPK- VAT

Od lipca 2016 roku wprowadzono zmiany, które pozwalają na uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym powodują zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wprowadziło dla firm Jednolity Plik Kontrolny, który jest narzędziem kontroli poprawności wyliczeń podatkowych i pozwala organom skarbowym na weryfikację rozliczeń przedsiębiorców.

Czym jest narzędzie ANALIZATOR?

Analizator jest specjalnym programem, który weryfikuje poprawność pliku kontrolnego i analizuje jego zawartość pod kątem wytycznych Ministerstwa Finansów. Jest to uniwersalne narzędzie, które umożliwia przeanalizowanie pliku pod różnym kątem. Program składa się z kilku modułów, którymi są: techniczna analiza pliku, wizualizacja danych i analiza merytoryczna. W pierwszym module analizator weryfikuje poprawność formatu, sprawdza zgodność formatu ze schematem wymaganym przez Ministerstwo Finansów. W drugim module zapewniona jest wizualizacja danych i ich wzajemne porównanie. Ostatni moduł to sprawdzanie spójności danych i generowanie raportów z nieprawidłowościami w pliku.

 

Jak Ministerstwo Finansów poinformuje o konieczności korekty JPK _VAT?

Ministerstwo Finansów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Przedsiębiorców, postanowiło powiadamiać i poprosić ich w razie pojawienia się niezgodności w Jednolitym Pliku Kontrolnym o weryfikację danych zawartych w pliku. Najczęstszymi błędami popełnianymi przez Podatników jest uwzględnianie w pliku zakupy faktur, które są wystawiane przez podmioty, które nie są czynnymi podatnikami, nieskładanie plików przez przedsiębiorstwa, na które został nałożony taki obowiązek. Ministerstwo Finansów będzie wysyłało wiadomości mailowe do tych podatników, u których stwierdzono nieprawidłowości , będzie to również w formie pisemnej i powiadomienia będą wysyłane na telefon w formie wiadomości tekstowych.

Konkludując, postawa Ministerstwa Finansów się zmienia. Urzędnicy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i komunikują się z nimi poprzez nowoczesne kanały jak wiadomości mailowe, smsy z prośbą o sprawdzenie i poprawienie źle wygenerowanych plików JPK_VAT.

 Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!