Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Jednolity Plik Kontrolny – co zmieni się w 2018 r. dla Przedsiębiorców?

Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) wprowadzony w Polsce na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej to w uproszczeniu tworzenie ksiąg, dokumentów księgowych, przy udzielane programów komputerowych, na potrzeby czynności kontrolnych, tj. przekazania odpowiednim organom podatkowym. JPK jest ewidencją przesyłaną w takiej postaci, odnośnie VAT przez podmioty gospodarcze.

Jednolity Plik Kontrolny (dalej: JPK) wprowadzony w Polsce na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej to w uproszczeniu tworzenie ksiąg, dokumentów księgowych, przy udzielane programów komputerowych, na potrzeby czynności kontrolnych, tj. przekazania odpowiednim organom podatkowym. JPK jest ewidencją przesyłaną w takiej postaci, odnośnie VAT przez podmioty gospodarcze.

Wprowadzenie JPK było działaniem celowym, jakie ma skutki?

Zdania w sprawie racjonalności wprowadzenia JPK były pierwotnie podzielone. W ocenie wielu tworzenie JPK to kolejny obowiązek dla podatników, bez większego znaczenia dla rzetelności rozliczania przedsiębiorców i uszczelnienia systemu podatkowego. Ministerstwo Finansów ustawicznie stało i stoi na stanowisku, że jest inaczej. Mianowicie wskazuje na następujące pozytywne skutki funkcjonowania JPK:

¾    Podatnicy mogą w szybki, zautomatyzowany sposób przekazywać organom podatkowym oczekiwane informacje,

¾    Dochodzi do skrócenia czasu realizowania wielu czynności z zakresu kontroli skarbowej, podatkowej,

¾    Poprawia skuteczność organów podatkowych w zidentyfikowania zjawiska wystawiania tzw. „pustych faktur”, przez przedsiębiorców.

 

JPK wprowadzono w 2017 r., ale nie dla wszystkich, istotne zmiany w 2018 r. dla mikroprzedsiębiorców

Istotne jest przypomnieć, że Ustawodawca zdecydował, że obowiązek raportowania regularnego danych, odnośnie VAT w postaci JPK, będą mieć w pierwszym okresie wprowadzenia JPK nie wszyscy przedsiębiorcy – wyłączono z tego katalogu podmiotów mikroprzedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 r. sytuacja jednak uległa zmianie. Dlaczego? Teraz również obowiązek przekazywania JPK spoczywa na mikroprzedsiębiorcach. Są to podmioty, które zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży usług, produktów nie przekracza równowartości w PLN kwoty 2 mln EUR.

W jaki sposób od 1 stycznia 2018 mikroprzedsiębiorcy mają przesyłać JPK?

Mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r. muszą wysyłać plik JPK _VAT (Struktura 4 – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) w terminie do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego to rozliczenie dotyczy.

Kolejne zmiany będą obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Od wtedy mikroprzedsiębiorcy będą zobligowani do tworzenia również pozostałych plików JPK:

¾    Struktura 1 – Księgi rachunkowe,

¾    Struktura 2 – Wyciąg bankowy,

¾    Struktura 3 – Magazyn,

¾    Struktura 5 – faktury VAT,

¾    Struktura 6 – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,

¾    Struktura 7 – ewidencja przychodów.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, że kluczową zmianą w przesyłaniu JPK organowi podatkowemu jest to, że ten obowiązek od 1 stycznia 2018 r. również dotyczy podmiotów o najmniejszej skali działania – mikroprzedsiębiorców. Ta zmiana, w zasadzie kończy dotychczasowy proces raportowania instytucjom podatkowym danych o działalności podmiotów gospodarczych w formie dokumentów papierowych. W ocenie Ministerstwa Finansów mirkoprzedsiębiorcy również odczują wymierny wpływ tej zmiany dla siebie, gdyż mogą spodziewać się szybszego rozliczenia i ewentualnego zwrotu nadpłaconego VAT- u na ich rzecz za październik, listopad, grudzień roku 2017.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!