Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Jakie skutki dla przedsiębiorcy może mieć blokada rachunku firmowego?

Rachunek bankowy jest podstawowym narzędziem dla Przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają wiele możliwości wyboru, jeśli chodzi o rachunki firmowe w Bankach, jednak problem pojawia się, kiedy konto zostaje zablokowane przez Bank. Jakie są tego skutki i co wtedy można zrobić?

Co to jest rachunek firmowy?

Rachunek firmowy to produkt bankowy uruchamiany na rzecz Klientów biznesowych. Jego istotą jest to, że na rachunek ten wpłacane są środki – przychody prowadzonej przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Z tego rachunku najczęściej dokonywana jest wypłata wynagrodzenia pracowniczego. Rachunek firmowy jest oferowany Klientom Banków w różnej postaci, np. rachunek walutowy czy rachunek z limitem w koncie.

 

Kiedy Bank może dokonać blokady środków na firmowym rachunku?

W kwietniu 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy STIR ( system teleinformatyczny izby rozliczeniowej). To właśnie one zezwalają Krajowej Administracji Skarbowej blokowanie rachunków zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Przesłanką do zastosowania blokady może być samo podejrzenie urzędnika skarbowego o tym, że rachunek służy do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi. Takie postanowienie może być wydane i rachunek jest wtedy blokowany na nie dłużej niż 72 godziny. Jednak ten czas może zostać przedłużony do 3 miesięcy, w obawie o to, że firma nie dokona obowiązku podatkowego, które przekracza równowartość 10 tysięcy euro wyrażoną w złotówkach. Blokada jest zakładana, poprzez wydanie postanowienia przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który następnie przekazuje takie postanowienie do Banku, w którym prowadzony jest rachunek. Banki najczęściej na poziomie centrali (działy operacji) posiadają specjalne sekcje Pracowników dedykowane do realizowania takich właśnie postanowień.

 

„Bank zablokował Ci środki na firmowym rachunku” – co wtedy?

Zablokowanie rachunku dla Przedsiębiorcy nie oznacza końca działalności. Może on odblokować rachunek na swój wniosek. W drodze postanowienia szef Krajowej Administracji Skarbowej może wyrazić zgodę na odblokowanie rachunku i wypłatę środków związanych z wynagrodzeniem za pracę z tytułu umowy o pracę, która była zawarta na trzy miesiące wcześniej niż dokonanie blokady rachunku. Przedsiębiorca musi dostarczyć odpis listy płac i dokument pochodzący od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego. Wypłata środków z rachunku może także nastąpić na alimenty lub rentę, która jest zasądzona z tytułu odszkodowania, po odpowiednim przedstawieniu tytułu, który stwierdza obowiązek płacenia alimentów lub renty.

Z zablokowanego rachunku środki mogą być także zwolnione na opłacenie zaległego podatku w przypadku złożenia deklaracji lub wydania decyzji, która ustala wysokość zobowiązania podatkowego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że blokada rachunku firmowego jest związana z podejrzeniem podmiotu podatkowego o nielegalnej działalności firmy w kwestii podatkowej, jednak i w takiej sytuacji można poradzić sobie, składając odpowiedni wniosek o odblokowanie rachunku.Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!