Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Jakie są podatkowe skutki odprawy wypłacanej Pracownikowi?

Nawet najlepszy Pracownik w danej organizacji nie może być pewny ciągłego zatrudnienia. Obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennym środowisku gospodarczym. Dochodzi do likwidacji firm, czy ich fuzji. W tych sytuacjach, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje z powodów niezależnych od zatrudnionego, może on liczyć na specjalne świadczenie – odprawa pracownicza.

Odprawa pracownicza – co to jest? Kto i kiedy ma prawo do jej uzyskania?

Odprawa pracownicza należy się Pracownikowi, jeśli to Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za rozwiązanie umowy z Pracownikiem. Przepisy o odprawie dotyczą Pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na czas określony i nieokreślony. To świadczenie pojawia się w praktyce okazji zwolnień grupowych, kiedy rozwiązanie  stosunku pracy następuje z co najmniej 10% zatrudnionych w firmach. Rozwiązanie umowy może nastąpić na dwa sposoby: w drodze wypowiedzenia i za porozumieniem stron.

 

Wysokość odprawy jest uzależniona od stażu, jaki Pracownik osiągnął w danym   przedsiębiorstwie. Kiedy Pracownik był zatrudniony:

⦁ Mniej niż 2 lata przysługuje mu jednomiesięczna odprawa,

⦁ Od 2 do 8 lat  przysługuje mu wartość dwumiesięcznego wynagrodzenia,

⦁ powyżej 8 lat przysługuje mu trzykrotność swojego miesięcznego wynagrodzenia, z obostrzeniem jednak, że maksymalna wysokość odprawy nie może przekroczyć 15 krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Odprawa a obowiązek podatkowy

Odprawa jest opodatkowana, jednak jest zwolniona od składek ubezpieczeniowych. Należy od wysokości odprawy obliczyć należny podatek i zapłacić go.Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!