Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Jak zmienić formę opodatkowania

W toku prowadzenia własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy dochodzą do wniosku, że inna forma opodatkowania będzie dla nich bardziej preferencyjna. Kiedy tak się dzieje? Przykładowo wtedy, gdy przedsiębiorca stosujący ryczałt od przychodów ewidencjowanych uznaje, że korzystniejsze byłoby dla niego rozliczanie na zasadach ogólnych, dające możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Zmiana formy opodatkowania to dopełnienie kilku formalności

Od strony praktycznej przeprowadzenie zmiany formy opodatkowania przedsiębiorstwa sprowadza się do dopełnienia czynności formalnych, w określonym, ustawowo wskazanym terminie. W uproszczeniu czynności te można podzielić na kilka, sekwencyjnie do zrealizowania kroków, tj.:

  • Podjęcie decyzji o zmianie formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i zawiadomienie skuteczne Urzędu Skarbowego o tym fakcie do 20 stycznia danego roku podatkowego,
  • Wybór odpowiedniej formy zawiadomienia Urzędu Skarbowego – aktualizacja druku CEIDG- 1 albo skierowanie bezpośrednio wniosku do Urzędu Skarbowego,
  • Rozpoczęcie praktykowania w rozliczeniach nowej formy opodatkowania.

Jak skutecznie zawiadomić Urząd Skarbowy o zmianie formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej?

Istnieją dwa podstawowe sposoby na zgłoszenie do Urzędu Skarbowego zmiany dotychczasowej formy opodatkowania działalności na inną.

I sposób – złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego – brak prawnie wskazanego wzoru takiego wniosku. Przyjmuje się, więc, że ma to być oświadczenie, wskazujące, jakiej postaci zmianę formy opodatkowania chce wprowadzić przedsiębiorca z oznaczeniem stron – firmy, której dotyczy zmiana oraz Urzędu Skarbowego, do którego występuje przedsiębiorca z zawiadomieniem o zmianie.

II sposób – to wprowadzenie stosownych modyfikacji w formularzu CEDIG, co można uczynić online, za pośrednictwem profilu zaufanego. Wystarczy jedynie skorzystać online z opcji, umożliwiającej zmodyfikowanie dotychczasowych danych, wybrać zakładkę formy opodatkowania i wybrać preferowaną po zmianie na dany rok podatkowy.

Jak więc widać, przeprowadzenie zmiany dotychczasowej formy opodatkowania jest
w zasadzie proste do zrealizowania. Kluczowe jest jedynie zachowanie terminu (zgłoszenie zmiany do 20 stycznia danego roku podatkowego) oraz odpowiednie zawiadomienie Urzędu Skarbowego.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!