Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Jak przeprowadzić korektę JPK – VAT?

Rząd wprowadził narzędzie, które pozwala na uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zwiększenie wpływów do budżetu. To obowiązek dla przedsiębiorców generowania i wysyłania co miesiąc do urzędu skarbowego plików JPK_VAT. Problem pojawia się, kiedy w pliku znajdują się błędy. Co należy zrobić, żeby je poprawić?

Korekta JPK – VAT – oznaczenia

Plik JPK musi być odzwierciedleniem wartości rzeczywistych, które są wskazane w deklaracji VAT. Jej podstawą jest rejestr zakupów i sprzedaży. W sytuacji wystąpienia jakichś zmian w rejestrach Płatnik jest zobowiązany do skorygowania deklaracji podatkowej i złożenia poprawnego pliku JPK_VAT.

Podatnik, który przesyła korektę pliku we wpisie dotyczącym celu złożenia, wpisuje cyfrę 1. W strukturze logicznej JPK_VAT(3) składane są korekty pliku. Plik pierwotny ma w tym polu wartość 0. Każda kolejna cyfra będzie oznaczała kolejną korektę pliku kontrolnego.

 

Jak wykonać korektę JPK – VAT?

Wykonanie korekty pliku JPK jest uzależnione od tego, czy została wystawiona faktura korygująca. Nie każdy przypadek wystawienia faktury spowoduje przymus korekty pliku kontrolnego. Korekta nie jest konieczna jeśli faktura korygująca zmniejsza podstawę opodatkowania, a kontrahent akceptuje korektę, faktura korygująca zakup zmniejsza podstawę opodatkowania, faktura, która koryguje zakup i zwiększa podstawę opodatkowania.

Korekta pliku JPK jest wymagana, kiedy faktura korygująca sprzedaż zwiększa podstawę opodatkowania, faktura zmienia dane formalne, w tym wypadku mimo braku zmiany w deklaracji VAT pojawia się konieczność dokonania korekty pliku JPK_VAT.Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!