Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie ryczałtu od samochodów służbowych Ryczałt obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, czy okresowe przeglądy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1)250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2)400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Na tle przytoczonego przepisu od 2015 r. toczył się spór, czy paliwo mieści się w ryczałcie określonym dla samochodów służbowych. Spór ten rozstrzyga najnowsza interpretacja Ministra Finansów (Nr DD3.8201.1.2020) z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego  przychodu pracownika związanego z wykorzystaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Jak wynika z najnowszej interpretacji, koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu finansowane przez pracodawcę udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT. W interpretacji  minister potwierdził również, że ryczałt obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy. Zastrzegł natomiast, że dodatkowe koszty takie jak opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą nie mogą być uznawane za świadczenia objęte ryczałtem, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT. Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że w przepisie mowa jest jedynie o świadczeniach związanych z wykorzystaniem samochodu służbowego, nie chodzi więc o wszelkie pochodne koszty związane z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystania w celach prywatnych.


Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią! Skontaktuj się z nami telefonicznie mailowo lub za pomocą formularza online.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!