Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Faktura z numerem identyfikujący

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.

Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę jedynie w przypadku, gdy numer identyfikujący, którym posługuje się nabywca, będzie znajdował się na paragonie dokumentującym sprzedaż.

Gdy brak będzie numeru NIP na paragonie, sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez nabywcę w ustawowym terminie. Obowiązek ten nie będzie dotyczył jednak usług taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). 

Naruszenie nowych obowiązków będzie obwarowane surowymi sankcjami

Jeżeli faktura VAT zostanie wystawiona do paragonu, który nie zawierał numeru NIP nabywcy, będzie skutkowało to nałożeniem na sprzedawcę sankcji VAT, w wysokości 100% kwoty podatku na tej fakturze. Podobna sankcja będzie groziła również nabywcy, który ujmie swoją fakturę w swojej ewidencji.

Głównym założeniem zmian jest ograniczenie nadużyć w zakresie wystawiania tzw. „pustych faktur”, chodzi o wyeliminowanie m.in. procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów. Proceder ten był bardzo powszechny m.in. przy sprzedaży paliwa i materiałów budowlanych. 

Bez wątpienia, jest to kolejny instrument wprowadzone przez ustawodawcę, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz wyeliminowanie świadomego zaniżania zobowiązań podatkowych przez nabywców.

Nowa zasada wystawiania faktur jest skutkiem nowelizacji art. 106b ustawy o VAT.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!