Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Estoński CIT - 0 podatek dochodowy dla firm

Czy od nowego roku Polska staje się największym rajem podatkowym Europy? Dowiedz się jak skorzystać z najnowszych rozwiązań już teraz.

 

Z tego wpisu dowiesz się:

1)    jak prawo podatkowe postrzega przedsiębiorców?

2)    co oznacza osoba transparentna podatkowo?

3)    spółka osobowa - czyli praktyczne rozwiązanie podatkowe dla małych przedsiębiorstw;

4)    jak funkcjonuje opodatkowanie spółek kapitałowych?

5)    co to jest dywidenda?

6)    dlaczego “Estoński CIT”?

7)    czy Estoński CIT się opłaca?

8)    Estoński CIT prawie dla każdego?

9)    jak skorzystać z Estońskiego CIT?

10) co jest niezbędne do przekształcenia?

11) jaki jest koszt związany z przekształceniem?

Jak prawo podatkowe postrzega przedsiębiorców?

Regulacje podatkowe dzielą przedsiębiorców na dwie kategorie, tych którzy prowadzą działalność w postaci spółki kapitałowej (Sp. z o.o., SA) oraz tych którzy działają przez spółki osobowe (np. sp.j. sp komandytowa). Spółki kapitałowe nazywane podatnikami i objęte są podatkiem CIT (ang. Corporate Income Tax), a spółki osobowe regulacje prawne traktują jako “osoby transparentne podatkowo”.

Co oznacza osoba transparentna podatkowo?

W największym uproszczeniu jest to podmiot, który nie jest traktowany jako podatnik w optyce regulacji skarbowych. Kto więc płaci podatki? Właściciel, czyli osoba, która odnosi z tego tytułu korzyści. Najlepiej widać to na przykładzie:

 

Przykład 1

Jan i Krzysztof prowadzą działalność w formie spółki jawnej. Jan wniósł do spółki doświadczenie handlowe i znajomość rynku, a Krzysztof wiedzę biznesową i kapitał. Podpisując statut spółki wspólnicy umówili się, że Jan otrzyma 30% wypracowanych zysków, a Krzysztof pozostałe 70%. Pierwszy rok działalności był bardzo udany, spółka zarobiła 300 tys zł. Jednak to nie spółka, a wspólnicy mają obowiązek zapłacić podatek dochodowy od udziału w zyskach. Jan od 90 tys (30% x 300 tys), a Krzysztof od 210 tys (70% x 300 tys).

Spółka osobowa czyli praktyczne rozwiązanie podatkowe dla małych przedsiębiorstw

Nazwa “spółka osobowa” wywodzi się z koncepcji podmiotu założonego przez prowadzące biznes osoby, tzn. przedsiębiorców. Stąd też uznaje się, że dochody spółki w rzeczywistości są dochodami wspólników - i stąd ich opodatkowanie, a nie spółki.

 

Czy to istotna różnica w praktyce prowadzenia biznesu?

 

Tak, ponieważ dochód wspólnika opodatkowany w ten sposób określa się “udziałem w zyskach” i jego rozliczenie podatkowe zwalnia podatników od dalszych obowiązków w tym zakresie. Chodzi o to, że płacisz raz podatek i sprawa zamknięta. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek kapitałowych - czyli podatników.

Jak funkcjonuje opodatkowanie spółek kapitałowych?

System prawny postrzega spółki kapitałowe w inny sposób. Zamiast wspólnie gospodarujących osób fizycznych istnieje “osoba prawna”, która dla celów m.in podatkowych jest traktowana na równi z prowadzącym biznes człowiekiem. Osoba prawna jest przedsiębiorcą.

 

Koncepcja ta bierze się z założenia, że spółkę kapitałową tworzy pieniądz. Kapitał - i stąd jej nazwa. Nie ma więc przedsiębiorcy, który jest jej założycielem i czerpie z niej dochody (ma udziały w zyskach). Kto zatem ma płacić podatek dochodowy? Właśnie spółka kapitałowa.

 

Definicja:

-       CIT - Corporate income tax (ang. podatek od dochodu korporacyjnego, “corporate” - od łacińskiego “corpus” - ciało)

-       PIT - Personal income tax (ang. podatek od dochodu osobistego) 

 

Spółki kapitałowe to spółka z o.o. i spółka akcyjna, od pewnego czasu jest nią także spółka komandytowo-akcyjna (przyjmuje się, że ta ostatnia to wariant, typ spółki akcyjnej).

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to dochód z tytułu uczestnictwa w podziale dochodu osoby prawnej. Dywidenda co do zasady jest dochodem opodatkowanym - chodź stosuje się pewne wyjątki. Jak to wygląda w praktyce? Podatek płacony jest od dochodu w spółce, a drugi raz od wypłaconej dywidendy. Zobacz to na przykładzie:

 

Przykład 2:

Magdalena sp. z o.o. sprowadza z Dalekiego Wschodu artykuły domowego użytku. Sztućce, wazoniki, serwety i tym podobne. Biznes funkcjonuje bardzo dobrze, za ostatni rok Magdalena zarobiła 400 tys zł dochodu podlegającego opodatkowaniu. Stosując 19% stawkę CIT rozliczyła z urzędem należność płacąc 76 tys (19% x 400 tys).  

 

Uchwałą wspólników spółka Magdalena jest zobowiązana do wypłacenia dywidendy z kwoty pozostałej po opodatkowaniu (czystego zysku), czyli 400 tys - 76 tys, tj. 324 tys.

 

Robert, który jest właścicielem 40% udziałów dających prawo do równego udziału w dywidendzie otrzyma niecałe 130 tys zł. Dochód z tytułu dywidendy podlega opodatkowaniu wg stawki 19% (podatek Belki), więc Robert jest zobowiązany oddać do Urzędu Skarbowego 19% x 130 tys, w zaokrągleniu prawie 25 tys zł. Zostanie mu ok 105 tys zł.

 

Dochód z tytułu dywidendy może być wolny od opodatkowania pod warunkami szczególnymi “zwolnienia partycypacyjnego”. Dotyczy to jednak sytuacji gdzie udziały (lub akcje) spółki kapitałowej trzyma inna spółka kapitałowa.

Dlaczego Estoński CIT?

Nazwa pochodzi oczywiście od Estonii, która jako pierwsza w Europie wprowadziła daleko uproszczony system podatkowy tworząc warunki do osadzania się i rozwoju kapitału. Zasada jest prosta, tak długo jak nie wypłacasz dywidendy (nie dzielisz dochodu pomiędzy wspólników ale zostawiasz go w spółce), tak długo odraczasz zapłacenie podatku dochodowego.

Czy Estoński CIT się opłaca?

Najkrócej mówiąc - tak, opłaca się. Zamiast płacić podatek dochodowy zyskujesz jego 4-letnie odroczenie z opcją na kolejne 4-lata. 8 lat bez podatku dochodowego nie brzmi źle. Co będzie potem, nie wiadomo ale nic gorszego aniżeli powrót do płacenia podatku dochodowego raczej nikogo nie spotka. Jeśli program spełni swoje cele to powinien być kontynuowany. 

Estoński CIT prawie dla każdego?

Rząd przygotowuje to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mają potrzeby w zakresie akumulacji kapitału, inwestycji i rozwoju. Mimo paru sceptycznych komentarzy kryteria nie wydają się wygórowane, najważniejsze to:

1)    roczna sprzedaż (przychód) poniżej 50 mln zł;

2)    udziałowcami lub akcjonariuszami mogą być tylko osoby fizyczne;

3)    minimum 3 osoby zatrudnione w firmie;

4)    brak udziałów w innych spółkach;

5)    konieczność inwestowania w środki trwałe, przyrost dwuletni na poziomie +15% wartości aktywów lub +33% w czteroletnim okresie, nie mniej niż 20 tys zł; 

Projekt przewiduje wyłączenie z programu przedsiębiorstwa finansowe, spółki obecne w strefach ekonomicznych, spółki w upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji.

Rządowe prognozy

Wg informacji podawanych przez KPMG tutaj rząd prognozuje, że Estońskim CIT objęte będzie 35 tys podmiotów MŚP w Polsce. Czy to jest dużo? Tak, to sporo biorąc pod uwagę, że jest to bodziec podatkowy skierowany do mniejszych firm, mających przed sobą skokową perspektywę rozwoju.

Jak skorzystać z Estońskiego CIT?

Estoński CIT jest adresowany do podatników, spółek kapitałowych. Jeżeli prowadzisz działalność w formie osobowej i spełniasz kryteria biznesowe o których mowa wyżej to niewiele stoi na przeszkodzie. Istnieje możliwość przekształcenia działalności w formie spółki osobowej czy indywidualnej w spółkę kapitałową.

Co jest niezbędne do przekształcenia?

Przekształcenie podmiotu nie jest trudnym procesem, zasadniczo potrzebne są dwa rodzaje dokumentów:

1)    dokumenty prawne, tj uchwała o przekształceniu, umowa nowej spółki, zawiadomienia do stosownych urzędów;

2)    dokumenty księgowe, tj. wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa dla celów sporządzenia bilansu otwarcia;

Jaki jest koszt związany z przekształceniem?

Koszty nie są większe aniżeli standardowo przyjęte stawki przy tego typu operacjach, prowadzonych przez kancelarie szanujące portfel swojego klienta. Najlepszym sposobem jest zapytać o wycenę, niezbędne dokumenty, oczekiwany czas potrzebny na realizację projektu. Nasze biuro dysponuje stosownym doświadczeniem i z chęcią przedstawi swoje warunki. 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!