Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Działalność nierejestrowana

Osoby, których przychód należny z działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 2021 r. kwoty 1400 zł, nie płaci składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej, co w przypadku tak znikomych dochodów mogłoby całkowicie pozbawić je zysku.

Działalność nieewidencjonowana

Działalność nieewidencjonowaną może prowadzić osoba fizyczna, której przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2021 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2800 zł, a zatem przychody z działalności nierejestrowanej nie mogą przekroczyć kwoty 1400 zł. Dodatkowo należy pamiętać, iż osoba ta nie może wykonywać działalności w ramach spółki cywilnej, działalności, która wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej,  a także działalności, która w przepisach została zdefiniowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców. Osoba, która zamierza rozpocząć prowadzenie takiej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy nie mogła prowadzić działalności gospodarczej.  

Działalność nieewidencjonowana a składni ZUS

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu jej prowadzenia.  

Działalność nieewidencjonowana a podatek dochodowy

          Należy jednak pamiętać, iż osoba, która zdecydują się na prowadzenie działalności nierejestrowanej będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy. Niestety przychody te nie są zwolnione z podatku. Przychody oraz koszty, które zostaną osiągnięte z działalności nierejestrowanej podatnik będzie obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowy PIT-36. Dobra informacja jest taka, że podatnik w przypadku takiej działalności nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy. 

Jak dokumentować sprzedaż?

Ustawa z dnia z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, mówiąca o działalności bez rejestracji  w żaden sposób nie reguluje kwestii dokumentowania, czy wykazywania przychodu z tytułu działalności bez rejestracji. Osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną zwolnioną z VAT generalnie nie jest zobowiązana do wystawienia faktury bez VAT (lub rachunku) w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej. Jednakże, jeżeli nabywca zażąda jej wystawienia w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, to w takiej sytuacji fakturę należy wystawić. Pomimo braku obowiązku wystawiania powyższych dokumentów zaleca się jednak wystawianie faktur bez VAT (lub rachunków) w każdym przypadku. Takie działanie ułatwi nam prowadzenie ewidencji sprzedaży, a dodatkowo będzie profesjonalnie wyglądało w oczach klienta.

Jeżeli osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest czynnym podatnikiem podatku VAT i współpracuje z firmami, to sprzedaż musi dokumentować fakturą VAT.

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

W przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, należy ustalić, czy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej i rejestrowania na niej transakcji. W większości przypadków nie będzie ona jednak zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, ponieważ nie przekroczy progu 20 tys. zł rocznego obrotu, który zobowiązuje do stosowania kas.

Należy jednak pamiętać, że z powyższego zwolnienia nie skorzystają wszystkie rodzaje działalności. W przypadku niektórych rodzajów obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej istnieje od pierwszej sprzedaży (bez względu na obroty). Do takich rodzajów działalności możemy zaliczyć na przykład usługi fryzjerskie czy naprawę pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Działalność nierejestrowana a VAT

Z uwagi na niski limit przychodów, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną  będzie podlegała zwolnieniu podmiotowemu z VAT do kwoty 200.000 zł w skali roku. Jeżeli natomiast osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności w ciągu roku, wówczas limit ten będzie ustalać w sposób proporcjonalny do miesięcy jej prowadzenia.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż pomimo korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT podatnicy są zobowiązani prowadzić ewidencję na potrzeby możliwości ustalenia limitu zwolnienia z VAT w danej działalności.

Należy również pamiętać, że z powyższego zwolnienia nie skorzystają wszystkie osoby rozpoczynające prowadzenie działalności nierejestrowanej. Wykonywanie niektórych czynności wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku VAT bez względu na wysokość osiąganych z działalności obrotów. Do takich czynności możemy zaliczyć na przykład usługi doradcze, prawnicze czy jubilerskie. Ze zwolnienia nie skorzysta także dostawa niektórych towarów, możemy do nich zaliczyć  na przykład towary opodatkowane podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej, wyroby tytoniowe czy nowe środki transportów.

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią! Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza online.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!