Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Dlaczego rodzaj rachunku firmowego jest tak ważny przy split payment?

Split payment jest mechanizmem płatności, który wpłynie na jeszcze większe uszczelnienie systemu podatkowego. To kolejne rozwiązanie rządu, które sprawi, że dziury w systemie podatkowym będą jeszcze mniejsze, a tym samym więcej pieniędzy trafi do budżetu.

Split payment – przypomnienie istoty

Ministerstwo Finansów, które zapowiadało wprowadzenie płatności podzielonej, określiło to narzędzie jako ochronę przed nierzetelnymi partnerami biznesowymi dla polskich przedsiębiorstw. Z wyliczeń Ministerstwa wynika, że budżet ma wciągu 10 lat zyskać kwotę 82 mld złotych z podatku VAT. Od 2019 roku mechanizm płatności podzielonej będzie obowiązkowy dla Przedsiębiorców. Płatność podzielona polega na tym, że płatność za usługi lub towaru jest dzielona na dwie części. Kwota netto i kwota podatku. Rozdziału części dokona Bank w automatyczny sposób. Kwota netto trafia na rachunek firmowy dostawcy, zaś kwota podatku na specjalny rachunek VAT, prowadzony w Banku pod kontrolą urzędu skarbowego. Każdy podatnik VAT będzie miał taki specjalny rachunek, który będzie darmowy. Rozdział środków będzie następował przez użycie odpowiedniej komendy, która będzie udostępniana przez Bank. W takim komunikacie nabywca będzie musiał podać kwotę podatku VAT, kwotę sprzedażową brutto, NIP dostawcy i numer faktury. Split payment będzie dotyczył Przedsiębiorców bez względu na ich wielkość.

Z obowiązku podzielonej płatności zostają wyłączeni: Konsumenci, Przedsiębiorcy, którzy otrzymali fakturę bez kwoty podatku, przedsiębiorcy, którzy objęci są mechanizmem odwróconej płatności.

 

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na rodzaj rachunku przy split payment

Ministerstwo przy wprowadzaniu płatności podzielonej zwraca uwagę Przedsiębiorców na dokonanie przelewu na odpowiedni rachunek. Nie jest to możliwe w przypadku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Rachunek, na który płatność będzie realizowana, musi mieć związek z działalnością gospodarczą. Przelewy będą odrzucane, jeśli Nabywca dokona go na rachunek Kontrahenta a ten będzie kontem typu ROR. Jest to bardzo ważne, aby Przedsiębiorcy zwracali uwagę na typ konta na jaki przelewają środki.


Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!