Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Czy przedsiębiorca spłacający kredyt może liczyć na preferencje podatkowe?

Przedsiębiorca na prowadzenie własnej działalności gospodarczej może korzystać z przynajmniej kilku zewnętrznych źródeł finansowania. Wciąż jednak popularny jest sposób tradycyjny, tj. zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. Dostępna na rynku oferta kredytów firmowych jest szeroka. Również Ustawodawca przewidział pewne podatkowe preferencje dla przedsiębiorcy, spłacającego zobowiązanie kredytowego w systemie ratalnym.

Przedsiębiorca na prowadzenie własnej działalności gospodarczej może korzystać z przynajmniej kilku zewnętrznych źródeł finansowania. Wciąż jednak popularny jest sposób tradycyjny, tj. zaciągnięcie zobowiązania kredytowego. Dostępna na rynku oferta kredytów firmowych jest szeroka. Również Ustawodawca przewidział pewne podatkowe preferencje dla przedsiębiorcy, spłacającego zobowiązanie kredytowego w systemie ratalnym.

Zdaniem Ustawodawcy odsetki od spłacanego kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu

Przedsiębiorca mający aktywne zobowiązanie kredytowe spłaca najczęściej raty kapitałowo – odsetkowe. W tym przypadku jest on uprawniony do tego, aby spłacane części odsetkowe rat kredytu firmowego, były kwalifikowane, jako koszt uzyskania przychodu.

Odsetki od spłacanych rat kredytu firmowego są księgowane systematycznie, jako koszt uzyskania przychodu, – co to oznacza w praktyce?

Warunkiem obligatoryjnym traktowania zapłaconych odsetek od raty kredytu, jako kosztu uzyskania przychodu firmy, jest przeznaczenie w całości kredytu na cele firmowe.
W sytuacji, gdy np. jedynie część kredytu została przeznaczona na cele firmy, a część np. na osobiste wydatki, koszty utrzymania przedsiębiorcy, jedynie część odsetek umownych będzie mogła być klasyfikowana, jako koszt uzyskania przychodu.

Przykładowo:, Jeśli Przedsiębiorca X uzyskał 100 000 PLN kredytu firmowego, z czego 80 000 PLN przeznaczył na zakup pojazdów firmowych, a 20 000 PLN na cele osobiste, jedynie 80% zapłaconych przez niego odsetek umownych, od kwoty pożyczonego kapitału kredytu będzie można potraktować, jako koszt uzyskania przychodu firmy.

Odsetki umowne od kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu firmy w momencie ich faktycznej zapłaty. Ma to określone skutki w praktyce rachunkowej i operacyjnej. Mianowicie:

  • Kiedy przedsiębiorca zapłaci datą ratę kredytu, z wyszczególnioną częścią kapitałową i odsetkową, sporządza się poświadczenie (dowód), wskazujący, jakiej wysokości odsetki umowne w tej racie przedsiębiorca zapłacił,

  • Następnie na wysokość zapłaconych odsetek umownych od danej raty przeprowadza się operację księgową w Księdze Przychodów i Rozchodów.

 

W świetle powyższego, istotne jest, aby przedsiębiorcy, spłacający kredyty firmowe, rzeczywiście przeznaczone na cele gospodarcze, systematycznie raportowali, jakiej wysokości odsetki umowne zapłacili w danej racie kredytu. W momencie zapłaty odsetki te stanowią koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy i tak też powinny być zaksięgowane.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!