Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Czy po 1.01.2016 składasz VAT do innego urzędu skarbowego?

Do końca 2015 roku urzędem właściwym do celów podatku VAT, był urząd określany na podstawie miejsca wykonywania czynności opodatkowanych. Od 1.01.2016 właściwość urzędu skarbowego będzie ustalana na podstawie ogólnych zasad, które wynikają z przepisów ordynacji podatkowej, zmieniony bowiem został art. 3 ustawy o VAT.

W związku z tym urząd właściwy do celów podatku VAT ustalany jest na podstawie siedziby w przypadku podatników, którzy są osoba prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej oraz miejsca zamieszkania w przypadku podatników będących osobami fizycznymi - podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów zmiana ta dotyczyła będzie podatników krajowych, którzy na podstawie obowiązujących do końca 2015 roku przepisów rozliczali podatek VAT w urzędzie innym niż właściwy ze względu na adres siedziby lub miejsce zamieszkania.

W praktyce oznacza to, że właściwym urzędem dla celów składania deklaracji VAT dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika, zarówno podatek dochodowy, jak i podatek VAT będzie zatem rozliczany w tym samym urzędzie skarbowym.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie np. spółki z o.o. czy spółki cywilnej, podatek VAT rozlicza się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby firmy.

Wątpliwością dla podatników była kwestia, czy taka zmiana urzędu skarbowego powinna zostać zgłoszona na formularzu VAT-R? W tej kwestii Ministerstwo Finansów obwieściło, że zmiana dokonywana jest z Urzędu, zatem podatnicy nie mają żadnych obowiązków aktualizacji zgłoszenia na druku VAT-R.

Co istotne, i o czym podatnicy powinni pamiętać, to w przypadku zmiany właściwości urzędu od 1.01.2016 wszelkie deklaracje, korekty deklaracji oraz informacje podsumowujące składane po tej dacie, również za okresy do 31.12.2015, czyli np. deklarację VAT za grudzień 2015, należy złożyć już do nowego urzędu skarbowego, właściwego po zmianie, na podstawie art. 18a Ordynacji podatkowej- zaznacza Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy.

Podatnik powinien również pamiętać o wskazaniu odpowiedniego rachunku bankowego, na który należy odprowadza podatek, ponieważ każdy z urzędów ma do tego celu odrębny rachunek bankowy.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!