Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Co wprowadzenie RODO zmieni w obsłudze Klientów biur rachunkowych?

W maju 2018 roku Unia Europejska wprowadziła Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO). To przełomowy moment, który dotyczy ochrony wszelkich wrażliwych informacji, które na co dzień są dostępne dla wielu podmiotów. Pewne implikacje stosowania RODO mają również zastosowanie w odniesieniu do usług świadczonych przez biura rachunkowe

Co to jest RODO? Jakie skutki ma jego wprowadzenie?

RODO jest rozporządzeniem, które wprowadza zmiany dotyczące posługiwania się danymi osobowymi w wielu podmiotach. Dotyczy Przedsiębiorców, którzy posługują się danymi i definiuje na nowo zasady wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych. Przepisy rozporządzenia dotyczą przede wszystkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe. Rozporządzenie wprowadza obowiązek zgłaszania naruszeń, które mogą wystąpić w związku zdanymi osobowymi. Podmioty, mają maksymalnie 72 godziny na zgłoszenie takiego incydentu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgłoszenie dotyczą przede wszystkim naruszeń, które mogą powodować ograniczenie praw i wolności dla osób, których one dotyczą. Za nie przestrzeganie zasad obchodzenia się z danymi osobowymi będzie groziła odpowiedzialność finansowa. Karami są 2% wartości światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa lub do 10 milionów EUR, w przypadkach większej wagi 20 milionów EUR lub 4 % wartości obrotu. Jeśli administracja publiczna spowoduje naruszenie to możliwe jest nałożenie kary 100 000 PLN za takie niedbalstwo.

 

RODO w biurach rachunkowych – krok po kroku

Klient biura rachunkowego, który decyduje się na zewnętrzną księgowość, powierza biuru przede wszystkim faktury, umowy, wyciągi bankowe, które stanowią ogromną bazę wiedzy o danym Przedsiębiorcy. Są to dane wartościowe, które zawierają informacje o dokonywanych transakcjach, dane osobowe i teleadresowe Klientów danego przedsiębiorstwa i odbiorców towarów czy usług, a także wrażliwe dane o Pracownikach zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Klient jest administratorem danych osobowych, a nie jest nim biuro rachunkowe. To na kliencie biura spoczywa odpowiedzialność należytego obchodzenia się z danymi. Musi on, aby skutecznie zabezpieczyć swoje interesy, podpisać umowę przekazania danych, która będzie definiowała należyte prowadzenie rachunków i innych dokumentów przez biuro rachunkowe. W taki sposób Klient zastrzeże się przed wykorzystaniem jego danych przez biuro do innych celów niż określone w umowie. Po stronie biura będzie istniał obowiązek stosowania się do przepisów RODO, co będzie wiązało się z większą ilością formalności.

 

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że po wprowadzeniu RODO podstawową zmianą w świadczeniu usług przez biura rachunkowe na rzecz Klientów jest to, że dochodzi do podpisania dwóch umów. Jedna to standardowa umowa o świadczenie usług księgowych, ale druga dodatkowa to właśnie umowa przetwarzania danych.

 Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!