Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Co to jest tzw. błyskawiczna amortyzacja?

W ostatnim czasie w gronie udogodnień dla przedsiębiorców pojawia się możliwość skorzystania przez nich z tzw. „błyskawicznej amortyzacji”. Na czym to polega? Pierwsze „nowe” udogodnienia dla przedsiębiorców pojawiły się już w połowie 2017 r. – jakie?

W ostatnim czasie w gronie udogodnień dla przedsiębiorców pojawia się możliwość skorzystania przez nich z tzw. „błyskawicznej amortyzacji”. Na czym to polega?

Pierwsze „nowe” udogodnienia dla przedsiębiorców pojawiły się już w połowie 2017 r. – jakie?

Ministerstwo Rozwoju wprowadziło w połowie 2017 roku możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków przedsiębiorstwa na inwestycje. Przed zmianą prawa istniała tylko ulga inwestycyjna, która istnieje nadal, jednak do granicy 50 000 euro dla małych przedsiębiorców lub tych, którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą.

Z początkiem sierpnia 2018 r. dodano do tych udogodnień także możliwość błyskawicznego amortyzowania środków trwałych, których wartość nie przekracza 100 000 złotych w sposób jednorazowy. Takie rozwiązanie jest skierowane do wszystkich podatników, nie jest ono limitowane. Jednak jego zastosowanie można stosować pod pewnymi ściśle określonymi warunkami.

Kto i na jakich warunkach może skorzystać z tzw. błyskawicznej amortyzacji?

 

Został wprowadzony limit dolny dla początkowej wartości środka trwałego o wartości 10 000 złotych. Przy zakupie jednego środka trwałego, przedsiębiorca korzysta z jednorazowego odpisu, kiedy wartość zakupu przewyższa kwotę 10 000 złotych. Jednak, jeśli przedsiębiorca nabywa więcej niż jeden środek, to wartość tych środków może być sumowana, aby przekroczyła limit dolny. Jednak nie można sumować wartości środków, których suma nie przekracza kwoty 3500 zł.

 

„Błyskawiczna amortyzacja” ma zastosowanie dla środków trwałych, które są klasyfikowane w grupie 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Są to przede wszystkim:

  • urządzenia,

  • maszyny,

  • aparatura,

  • sprzęt,

  • wyposażenie.

Z ulgi jak widać zostały wyłączone takie grupy jak środki transportu i nieruchomości. Ulga dotyczy tylko środków trwałych, które są nieużywane i nowe.

 

Co istotne w momencie, kiedy podatnik nabywa środki trwałe o wartości początkowej, która jest wyższa niż 100 000 złotych w roku podatkowym, to jednorazowo może zliczyć w koszty uzyskania przychodu pełen limit, a kwotę reszty będzie amortyzował na przyjętych zasadach ogólnych w następnych latach działalności gospodarczej.  Przedsiębiorcy, mogą korzystać z ulgi w przypadku zapłaconych zaliczek na nabycie środków trwałych, zaś sam zakup nastąpi np. w następny roku podatkowym.

Komu ma pomóc „ błyskawiczna amortyzacja”?

Korzystającymi z ulgi mogą być przedsiębiorcy, niezależnie od prowadzonej przez nich formy działalności gospodarczej. Jednakże spółki, które nie mają osobowości prawnej, ich wspólnicy muszą sumować wydatki na limit.  Zamysłem ustawodawcy wprowadzenia ulgi jest ożywienie inwestycji
w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawienie ich płynności finansowej.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!